Läs senare

Från 1400-talet till dagens asylrätt

10 maj 2016

Invandring är långt ifrån något nytt i Sverige. Redan vid mitten av 1400-talet utgjorde tyskar en tredjedel av alla skattebetalare i Stockholm. Däremot kom diskussionen om sambandet mellan invandring, skola och skolresultat inte i gång på allvar förrän efter millenieskiftet.

Det och mycket annat står att läsa i boken »Nyanlända i skolan«. De tre författarna lotsar läsaren genom både invandringens historia och nyanlända barns och ung­domars rättig­heter i asylprocessen.

Skollagens nya bestämmelser om nyanlända elevers rätt till utbildning finns också med, liksom utdrag ur alla de lagar som kan vara bra att känna till för den som i någon form arbetar med nyanlända elever.

 Titel: Nyanlända i skolan

Författare: Anderz Andersson, Sara Lyrenäs, Lina Sidenhag

Förlag: Gleerups förlag

ur Lärarförbundets Magasin