Läs senare

Fridolin: ”Fritidsgrupperna måste bli mindre”

FritidshemAntalet elever per utbildad lärare på fritidshemmen har ökat från 40 till 50 på tre år. Samtidigt har kraven i läroplanen skärpts, vilket gör det tuffare att klara uppdraget.

av Maria Lannvik Duregård
09 maj 2017
09 maj 2017

– På sikt är det helt avgörande att minska elevgrupperna på fritids, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Den utbildade personalen ska räcka till för allt fler elever på fritidshemmen. Även om storleken på elevgrupperna på fritids inte ökar längre, så minskar andelen utbildade lärare på fritidshemmen. I dag går det 50 barn på en utbildad lärare i fritidshem, visar en beräkning från Lärarförbundet. För bara tre år sedan var siffran 40 barn. På tio år har antalet barn per utbildad lärare i fritidshem vuxit från 33 till 52.

I Stockholms län är det värst. Där går det nu nära 90 barn på en vuxen med pedagogisk högskoleutbildning, jämfört med knappt 50 för tio år sedan.

Kompetensen sjunker, tiden som läggs på undervisning minskar och samtidigt ökar kraven i läroplanen. Det ser ut som om ekvationen inte går ihop?

– Fast motsatsen går inte heller ihop. Genom att stärka fritidshemmens pedagogiska uppdrag så får vi på sikt bättre möjlighet att rekrytera till fritidshemmen.

Enligt Gustav Fridolin beror den glesnande lärartätheten främst på bristen på utbildade lärare. När man anställer fler på kort tid, så blir det fler som inte har utbildning. På lång sikt är det dock helt nödvändigt att minska elevgrupperna och få fler behöriga lärare, anser han.

– Det är helt avgörande för att man ska vilja stanna och utvecklas i yrket. Genom att stärka fritidshemmens pedagogiska uppdrag så får vi också på sikt bättre möjlighet att rekrytera till fritidshemmen. säger han.

Kommer fritidspedagogerna att ingå i Skolkommissionens förslag till professionsprogram?

– För mig är det uppenbart att lärare i fritidshem är en viktig del av lärarkollektivet. Därför ser jag framför mig att professionsprogrammet också inkluderar lärare i fritidshem.

När kommer legget för fritidspedagoger?

– Den 1 juni presenterar utredaren Björn Åstrand en tydlig tidplan för hur fritidspedagoger ska kunna inkluderas i legitimationsreformen. Det är klart att jag vill att det ska gå så fort som möjligt.

 

 

 

 

 

ur Lärarförbundets Magasin