Läs senare

Fridolin ger klartecken för fjärrundervisning mellan kommuner

Kommuner ska kunna anlita andra kommuner för att fjärrundervisa skolbarn. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) utlovar en lagändring under nästa år.
– Vi ska ändra lagen så att det blir enkelt att samarbeta mellan huvudmän, säger Gustav Fridolin.

06 Nov 2015

Redan i dag finns det kommuner som bryter mot lagen när det gäller fjärrundervisning på entreprenad. Men de gör det för att kunna uppfylla andra krav i skollagen om elevers rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning.
 

En av kommunerna är Kramfors i Västernorrland. De köper modersmålsundervisning i exempelvis thailändska av Uppsala kommun eftersom de själva saknar lärare. Undervisningen sker i realtid via internet mellan eleverna och läraren i Uppsala.
 

Skolinspektionen har under senare tid agerat pragmatiskt när de ser att många kommuner gör vad de kan för att tillgodose alla barns rätt till undervisning.
 

Utbildningsministern har ingen kritik mot det.

– Det är så våra myndigheter måste agera i det här fallet. Vi har inte kunnat göra en snabbare förändring av lagen eftersom vi har saknat beredningsunderlag. Nu tar vi fram det så vi kan göra en lagändring och det finns en enighet i riksdagen att det behövs, säger Gustav Fridolin.
 

Riksdagen har föreslagit att man så fort som möjligt ska påbörja en försöksverksamhet. Men Gustav Fridolin tycker att det är lika bra att ändra lagen direkt.

– Den enda vinsten med en försöksverksamhet är ifall det går snabbare. Ifall det går lika snabbt med en lagändring så ser inte vi att det behövs en försöksverksamhet så länge det är kommuner som samarbetar med varandra, säger Gustav Fridolin.
 

När blir det nya lagförslaget klart?

– Så fort vi kan under nästa år.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin