Läs senare

Fridolin: Jag vill använda rapporten för att förändra läroplanerna

SexundervisningSkolinspektionen offentliggjorde på onsdagen sin granskning av sex- och samlevnadsundervisningen. Samma dag arrangerade RFSU en konferens i Stockholm med temat MeToo – Vad kan skolan göra?
– Jag vill använda den här rapporten för att förändra läroplanerna, säger inledningstalaren utbildningsminister Gustav Fridolin i en intervju med Lärarnas tidning.

av Niklas Arevik
14 feb 2018
14 feb 2018
Utbildningsminister Gustav Fridolin inledningstalade på RFSU konferens Metoo – Vad kan skolan göra?
Foto: Gustaf Rosensköld

Lärare uppger i Skolinspektionens rapport att det är svårt att undervisa om sex- och samlevnad, att de saknar ”redskap och kompetens”. Vad kan göras åt det?

– Jag har begärt den här rapporten av Skolinspektionen just för att den ska ligga till grund både för en utveckling av läroplanerna och för att sprida kunskap, så att lärarna blir trygga i sin undervisningssituation. Jag vill använda den här rapporten för att förändra läroplanerna. De behöver bli ett mycket mer konkret verktyg i vardagen.

Den senaste granskningen genomfördes för nästan 20 år sedan, och Skolinspektionen konstaterar att många av bristerna består. Varför har inget hänt?

– En hel del har hänt. Det vi ser är att det finns en väldig ojämlikhet. På en del skolor pågår ett väldigt bra sex- och samlevnadsarbete. På många andra skolor vittnar man om att detta är något som slarvas över i biologiundervisningen.

Just att sex- och samlevnadsundervisningen inte är knutet till ett skolämne utan flera, kan det vara en anledning till att den faller mellan stolarna?

– Det ska det inte vara. Den är inskriven i läroplanerna och ämnes- och kursplanerna. Det finns för varje lärare att se vad de ska göra i sitt ämne. Det blir snett att tänka att allt som handlar om sex- och samlevnad har med biologi att göra. Det är just det som handlar om normer, värderingar, attityder och respekt som måste stärkas.

#Metoo-uppropen som Skolinspektionen tar avstamp från i sin rapport utgår specifikt från flickors och kvinnors erfarenheter. Här på konferens i dag presenterade Folkhälsomyndigheten statistik som visar att även 27 procent av pojkarna har utsatts för sexuella handlingar mot sin vilja.

Måste inte även pojkarnas erfarenheter tas på allvar i skolan?

– Jo. Det är viktigt både att se den stora överrepresentation av tjejer som blir utsatta och de vridna normer och värderingar som finns. En hel del av killarna har också blivit utsatta av andra killar. Men det får inte bli så att man blundar för att killar både kan och blir utsatta för sexuella övergrepp och trakasserier. Det är extremt viktigt att de diskussionerna tas i undervisningen.

Du vill lägga över utredningsansvaret av sexuella trakasserier från DO till Skolinspektionen. Varför då?

– För att Skolinspektionen är den myndighet som har muskler och verktyg att utreda varje anmälan och utdela vite till huvudmannen. Och när de är ute i verksamheten ska sexuella trakasserier inte hamna vid sidan av. DO har en helt annan roll som har inneburit att det är ovanligt att de kan driva ett fall vidare, och lägga ansvaret på huvudmannen.

I ditt invigningstal här nämnde du ”anställa fler i skolan” som en dellösning på problemet, genom avlastning av lärare. Vad kan det vara för yrkeskategorier?

– Att ha fler anställda i skolan är helt avgörande för att lärare ska lyckas i sitt ledarskap och trygghetsarbete. Det kan handla om både en stark elevhälsa och lärarassistenter som kan avlasta så att lärarna kan fokusera på sin undervisning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Lyssna på hela intervjun med med Gustav Fridolin

ur Lärarförbundets Magasin