Läs senare

Fridolin öppnar för nya regler för lärarlyftet

Huvudmän kan i dag i princip tvinga lärare som vill ta del av lärarlyftet att gå ned i arbetstid. Nu öppnar utbildningsministern för att ändra reglerna. Men inte förrän i slutet av nästa år.

27 okt 2016

Lärarlyftet är prioriterat, har utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) gjort klart vid flera tillfällen under året. En omfördelning av resurser till förmån för lärare som vill läsa specialpedagogik samt extra fokus på att lyfta lärare i matematik och svenska som andra språk är några av de åtgärder som han har presenterat.
 

Men Liberalernas skolpolitiske talesperson Christer Nylander varnar nu för käppar som kan fastna i hjulet för dem som vill utnyttja lyften. I dag måste lärare som fortbildar sig arbeta i snitt halvtid sett över hela terminen för att få ersättning från lärarlyftet. Det betyder att huvudmännen i princip kan tvinga lärare att gå ned på halvtid under studietiden. Vilket i sin tur gör att lyftet inte blir till för alla. 

– Personer som av ekonomiska, familjemässiga eller tjänstemässiga skäl inte har möjlighet att gå ned till 50 procent i arbetstid under en längre tid kommer därför inte att kunna vidareutbilda sig, skriver han i ett brev till ministern.
 

Och därför vill Christer Nylander (L) ändra på reglerna. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) håller med, men ändå inte. Han påpekar nämligen att det inte finns någon angiven siffra för i vilken omfattning lärarna som deltar i lärarlyftet ska arbeta, men att huvudmännen enligt regelverket har möjlighet att ställa egna villkor.

– Det är naturligtvis angeläget att huvudmännen, när de ställer upp sina eventuella villkor, tar hänsyn till att Lärarlyftet ska vara en reell möjlighet för bland annat anställda lärare med en behörighetsgivande examen att bli behöriga för all den undervisning de bedriver, skriver Gustav Fridolin (MP) i sitt svar.
 

Han förklarar också att han kommer att följa upp hur huvudmännen sköter detta och att han kan tänka sig att ändra reglerna om det skulle behövas. Men han vill i så fall vänta tills att den statliga utredning som just nu tittar på fortbildningsfrågan är klar. Vilket den inte är förrän i december nästa år.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin