Läs senare

Fridolin: Otillräckliga förslag i rektorsutredningen

SkolledningFör två år sedan kom den så kallade rektorsutredningen. Men sedan dess har inget hänt. Orsak: Förslagen i den är otillräckliga, anser utbildningsministern.

av Mats Thorén
23 Maj 2017
23 Maj 2017

Utredningen ”Rektorn och styrkedjan” konstaterade i mars 2015 bland annat att de flesta rektorer inte hinner med det pedagogiska uppdraget. Endast 13 procent gör det, resten av tiden läggs på administration. Det innebär att lärarna inte får det stöd de behöver viket påverkar elevernas kunskapsutveckling negativt.

För att stärka ledarskapet föreslog utredaren Olof Johansson obligatorisk kompetensutveckling och andra utbildningsinsatser.

Gustav Fridolin, utbildningsminister.

– Det är ett rimligt förslag. Det innebär att man lyfter den fortbildning som pågår i dag och som är mycket uppskattad, sa utbildningsminister Gustav Fridolin till Lärarnas tidning då.

Men flera tunga remissinstanser kritiserade förslaget ett halvår senare med argumentet att ytterligare utbildning inte kommer att förändra rektorernas arbetssituation. Det egentliga problemet är inte brist på kompetens utan brist på tid.

Sedan dessa har inget hänt. Utredningen har hamnat i malpåse på utbildningsdepartementet. Orsaken är att utbildningsministern anser att förslagen är otillräckliga, rapporterar webbtidningen Altinget.

– Det var tydligt på remissutfallet på rektorsutredningen att man tyckte att analysen var djup och klok och jag delar den också, men att förslagen på lösningar inte riktigt svarade upp mot analysen, säger Fridolin till Altinget.

Men departementet har inte släppt frågorna.

– Vi tittar på det i ett större sammanhang, vilka förändringar man bör göra. Att det behövs ett större grepp var tydligt i till exempel skolkommissionens förslag, säger Gustav Fridolin till Altinget.se

ur Lärarförbundets Magasin