Läs senare

Fridolin vill ge legg till fritidspedagoger

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) öppnar för att låta vissa lärargrupper gå före andra när legitimationsreformen ses över. Fritidspedagogernas legitimation prioriteras.

03 Mar 2015

Nu vill regeringen se över den tidigare behörighetsreformens svaga punkter. Målet är att alla lärargrupper som ännu står utanför, som fritidspedagoger, yrkeslärare och modersmålslärare, ska legitimeras så småningom. Men Gustav Fridolin öppnar för de kan inkluderas olika fort i reformen. Hans bedömning är att modersmålslärare står längst ifrån kravet på legitimation, eftersom många av dem saknar behörighet idag.

För fritidspedagoger och lärare i fritidshem kan det gå snabbare.

Vår förhoppning är att de så snart som möjligt ska få lämna den diskriminering de har varit utsatta för i den tidigare legitimationsreformen. 
 

När detta sker vill han inte lämna några tydligare besked om, eftersom det även behövs en lagändring. Det finns ännu ingen tidplan.

Frågan bereds just nu på utbildningsdepartementet, säger Gustav Fridolin.

När fritidspedagogerna väl legitimeras som yrkesgrupp, kan de få tydligare ansvar för den pedagogiska verksamheten, enligt utbildningsministern. Idag arbetar många i blandade arbetslag med barnskötare, fritidsledare och outbildad personal.

– Det är möjligt att man går åt samma håll som i förskolan, med mer olika uppgifter för de olika yrkesgrupperna, säger Gustav Fridolin.

Fritidspedagoger och lärare i fritidshem har sedan december 2013 haft möjlighet att söka lärarlegitimation i skolämnen. Men många har avvaktat med sin ansökan av olika skäl, bland annat i väntan på den egna legitimationen. Regeringens besked om att frågan nu bereds är efterlängtad.
Det är jättebra och också något som vi har väntat oss efter regeringsskiftet. Det är viktigt att kvaliteten på fritidshemsverksamheten värdesätts lika mycket som den schemalagda tiden i skolan, säger Line Isaksson, fritidspedagog och ledamot i Lärarförbundets styrelse.
 

Hon tycker att det är på tiden att fritidshemsfrågorna lyfts i politiken, eftersom villkoren för yrkesgruppen har försämrats under lång tid.  Nu måste fritidslärare komma med i alla lärarsatsningar, som den kommande lönesatsningen.

Det måste hända något nu, annars kommer vi inte heller kunna rekrytera nya studenter till yrket. Jag tror att arbetet som lärare i fritidshem skulle kunna vara attraktivt, bara man fick rätt förutsättningar att utföra det.

ur Lärarförbundets Magasin