Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Fridolin vill täppa till lucka i registerutdrag för skolpersonal

BrottPersoner som gjort sig skyldiga till barnpornografibrott kan få jobb på skolor eftersom vissa uppgifter saknas när arbetsgivare får utdrag ur belastningsregistret. Nu vill Polisen att regeringen ändrar reglerna. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) håller med.

22 mar 2017

I en utredning om grovt barnpornografibrott framkom det nyligen att den misstänkte vid två tillfällen fått anställning vid skolor trots att personen tidigare fått en åtalsunderlåtelse avseende ringa barnpornografibrott, skriver Polismyndigheten på sin sajt.

”Den begränsning av registerutdragen som görs i dag är olycklig. Därför har vi lämnat in en begäran till regeringen om att förordningen om registerutdrag ska ändras så att även åtalsunderlåtelser finns med i registerutdragen för personer som vill arbeta med barn och unga”, säger Ove Nilsson, verksjurist på Polismyndighetens rättsavdelning, till sajten.

Gustav Fridolin, utbildningsminister.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) håller med.

– Det är någonting skolan måste få veta. Här är en uppenbar brist som polisen påtalar som vi ska rätta till, säger han.

Gustav Fridolin säger att arbetet med att bereda en förändring av förordningen ska inledas så fort som möjligt.

Brott med påföljd i registerutdragen

  • I registerutdragen som används vid anställning i till exempel skolor och förskolor finns i dag uppgifter om domar och beslut som lett till en påföljd. Brotten som omfattas är sexualbrott, mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt rån och barnpornografibrott.
  • Åtalsunderlåtelser är konstaterade brott men utan påföljd. Därför saknas de i utdragen ur belastningsregistret som arbetsgivarna får ta del av – vilket kan leda till att personer som gjort sig skyldiga till brott som gör att de är olämpliga att jobba med barn och unga ändå får en sådan anställning.
    Källa: Polisen

Åtalsunderlåtelse

  • Ett beslut om åtalsunderlåtelse kan jämföras med en fällande dom men utan prövning i domstol eller någon påföljd. En förutsättning är att det står klart att ett brott har begåtts, exempelvis genom ett erkännande.
  • Ett vanligt skäl till åtalsunderlåtelse är att personen dömts för annan brottslighet och att straffet inte skulle skärpas på grund av det nya brottet.

ur Lärarförbundets Magasin