Läs senare

Friskola delar upp elever efter kön på skolbussen

KönsuppdelningPojkar framtill i skolbussen, flickor baktill. Lågstadielever på en muslimsk friskola i Stockholm delas upp efter kön när de åker skolbuss, rapporterar TV4:s Kalla fakta.
– Jag tycker att det är avskyvärt. Det hör inte hemma i Sverige, säger statsminister Stefan Löfven (S).
Skolans biträdande rektor kallar det för "ett misstag".

04 apr 2017

Kalla Fakta rapporterar att man vid flera olika tillfällen dokumenterat att flickorna hänvisas till dörren längst bak, medan pojkarna går in genom den främre dörren.

Barnen är i åldrarna sex till tio år och går i den muslimska friskolan Al Azhar i Vällingby i västra Stockholm. De bussas från hemmen i Tensta och Rinkeby.

– Här åker vi buss tillsammans oavsett om man är tjej eller kille, kvinna eller man, säger statsminister Stefan Löfven (S). Det här tyder på att vi har mer att ta tag i när det gäller segregation.

Även utbildningsminister Gustav Fridolin reagerar starkt på avslöjandet.

– Jag blir förbannad när jag ser det här. Skolan ska vara en murbräcka för jämställdhet, inte befästa gamla könsnormer, säger Gustav Fridolin.

– Jag har redan gett Skolverket i uppdrag att skärpa läroplanen för att se till att det inte sker en uppdelning mellan pojkar och flickor slentrianmässigt. Sedan tänker jag ta fram ett nytt regelverk för att skärpa kontrollen av konfessionella friskolor ytterligare.

När kan en sådan lagändring vara på plats?

– Så fort som möjligt. Det ska börja utredas under året så att förslag på en ny lagstiftning kan finnas under nästa år.

 

Skoinspektionen kommer de närmaste veckorna att göra en sedan tidigare planerad tillsyn av Al-Azharskolan.

– Vi kommer att åka dit inom kort och det här med demokratiska värderingar och demokratiska värderingar är något som vi alltid tittar på vid en tillsyn. Det finns en tydlig reglering av värdegrunden i skollag och läroplaner och det är något som alla ska följa. Det handlar om allas lika värde och att skolan ska motverka traditionella könsmönster. De här nya uppgifterna kommer vi naturligtvis att ta med oss när vi granskar skolan, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolinspektionens Stockholmsavdelning.

Skolinspektionen godkände förra året Skolans idrottsundervisning där flickor och pojkar inte blandades på lektionerna.

– Det beslutet gällde bara där och då och Skolinspektionen har inte generellt sagt ja till könsuppdelad Skolundervisning. Vår bedömning då var att SKOLan hade ett värdegrundsarbete och ett arbete för att motverka traditionella könsroller och det finns inget uttryckt förbud i regelverket. Men den frågan måste vi också titta på igen.

Men enligt Skolans biträdande rektor, Roger Lindquist, handlar det om ett misstag.

– Det här är ingenting som varit känt eller sanktionerat av skolledningen. Både jag och rektor konstaterar ändå att det skett, när vi ser filmen, men det är självfallet inget vi står bakom. Varför en av fritidsledarna ändå gjort så här ska vi nu försöka ta reda på, säger Roger Lindquist, .

Så det är inget som har stöd från skolledningen?

– Verkligen inte. Så här får det inte gå till. Det kommer vi att vara mycket tydliga med.

Vad är poängen med att dela upp flickor och pojkar?

– Vi har ingen tanke med könsuppdelad verksamhet. Varför det ändå blev så här vet jag inte Det var ett misstag. Vi har en egen buss för elever upp till tredje klass, sedan åker de vanliga bussar till och från skolan och det är inget konstigt med det, men hur det kommer sig att det här ändå inträffat vet jag inte.

En majoritet, 80 procent, av personalen som arbetar på Al Azhar-SKOLan i Vällingby är icke-muslimer, påpekar han.

– Det är viktigt att poängtera, att personalen inte drivs av religionen utan brinner för att jobba med kultur- och integrationsfrågor. Viktigt är också att skolan inte vilar på en muslimsk värdegrund utan en demokratisk, säger han.

Devin Rexvid, forskare i socialt arbete vid Umeå universitet, kallar bussen för en ”segregationsbuss” och företeelsen för ”könsapartheid”. Han ser en parallell till bussarna i Alabama, USA, på 50-talet, där svarta tvingades åka längst bak, rapporterar Kalla Fakta.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin