Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Friskola i Karlskrona lyfter alla lärares löner

Friskolan Musikugglan i Karlskrona följer ett fåtal kommuners exempel och skjuter till extra pengar för att alla lärare ska få del av lärarlönelyftet.
– Om gruppdynamiken ska fungera är det superviktigt att alla är med, säger rektor Andreas Liljekvist.

av Ola Rennstam
24 nov 2016
24 nov 2016

Många lärare går miste om extra pengar i plånboken efter att det statliga lärarlönelyftet fördelats. Det har lett till missnöje och osämja i lärarlagen på många håll. På F-9-skolan Musikugglan, en friskola i Karlskrona med 500 elever, har ledningen valt en annan linje.

– Det finns ett spann på mellan 2.500 och 3.500 kronor. Vi har valt det lägre beloppet så att fler får del av pengarna och därutöver skjuter vi sedan själva till extra pengar så att alla får del av lärarlönelyftet, berättar Andreas Liljekvist, skolans rektor.

Satsningen omfattar all personal på skolan med lärarlegitimation, vilket är ett 30-tal personer.

– Det är en jätteviktig fråga att alla kommer med på tåget, annars det blir så lätt splittring och på det här sättet hoppas vi förebygga det. Om gruppdynamiken ska fungera är det superviktigt att alla är med.

Andreas Liljekvist tror att man kommer att få en mer harmonisk lärargrupp på sikt.

– Jag vill inte gå in på några siffror men alla får nästan lika mycket. Det kommer förstås att innebära en ökad lönekostnad. Vi får helt enkelt snåla in på andra områden men vi tror att vi vinner på detta i längden, säger han.

Catharina Svensson, Lärarförbundets representant på skolan, berömmer arbetsgivarens initiativ och har enbart hört positiva reaktioner från lärarkollegorna.

– Det ligger i linje med skolans filosofi, att det ska vara rättvist. Vi är överens om att det är bättre att alla får något än att några ska ha allt. Att vi sedan får olika mycket är helt okej för vi gör olika mycket. Jag tror att det hade lett till missnöje om ledningen gjort som på andra skolor, säger hon.

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, konstaterar att få friskolor har följt Musikugglans exempel.

– Man vågar inte lita på att statsbidraget blir permanent. Pengarna ingår inte i beräkningen av skolpengen vilket gör att friskolor riskerar att sitta med en kostnad som de inte har täckning för om statsbidraget skulle försvinna. Kommuner har möjlighet att skjuta till pengar från andra delar av sin verksamhet men det kan inte en friskola, säger hon.

Endast ett fåtal kommuner har hittills valt att skjuta till egna pengar till de legitimerade lärare som inte fick ta del av det statliga lönelyftet, däribland Sorsele och Upvidinge. Såvitt Lärarnas tidning känner till är Musikugglan hittills den enda friskolan som gör denna extra satsning.

Musikugglan drivs av företaget Tant Grön AB och har inriktning på kultur och miljö. Friskolan har fått 475.000 kronor i statsbidrag för lärarlönelyftet.

ur Lärarförbundets Magasin