Läs senare

Friskolejättar fortsatta vinstmaskiner

Landets största friskoleföretag, riskkapitalbolagsägda Academedia, har förbättrat lönsamheten kraftigt. Det framgår av koncernens årsredovisning för 2012– 2013.
Till Dagens Industri säger vd:n Marcus Strömberg att Academedia räknar med att växa med 60 procent de närmaste åren, bland annat på förskolesidan i Europa.

12 Mar 2014

Det går bra för friskoleaktiebolagen, trots debatter om vinster, riskkapital och kortsiktigt ägande. De tre största  – Academedia, Internationella engelska skolan och Kunskapsskolan – har alla förbättrat sin lönsamhet enligt de senaste årsredovisningarna, som Dagens Industri har läst.

Academedia ökade omsättningen med nio procent till 5,1 miljarder kronor läsåret 2012–2013 jämfört med året innan. Resultatet efter skatt ökade mer än nio gånger till 143 miljoner.

Marcus Strömberg, Academedias vd, säger till tidningen att han ser möjligheter att driva förskolor i Norden och övriga Europa. Han tror att omsättningen kan ha ökat till 8–9 miljarder inom tre till fyra år.

Internationella engelska skolans resultat efter skatt var 66 miljoner kronor 2012–2103 och Kunskapsskolans 20 miljoner.

Även fem av de övriga sex friskoleanordnare som är med i Dagens Industris genomgång gick med vinst – Jensen Education, Praktiska, Thorengruppen, Stadsmissionen och Lärande i Sverige.

Undantaget är PPS Power Planning System som gick 29 miljoner back efter skatt 2012–2013.

ur Lärarförbundets Magasin