Läs senare

Friskolekrav på böter för dåliga kommunala skolor

Straffa inte bara fristående skolor som inte sköter sig. Straffa även kommunala skolor. Det kräver Friskolornas riksförbund i en skrivelse till regeringen.

22 Dec 2010

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har under hösten sagt att han vill se över reglerna för de fristående skolorna. Han har därför bjudit in Socialdemokraterna och Miljöpartiet till samtal.

Ministern har bland annat förklarat att han vill diskutera vilka kvalitetskrav som ska ställas på skolor för att de ska få dela ut vinst. En möjlighet han har nämnt skulle vara att Skolinspektionen får rätt att stoppa vinstutdelning för de friskolor som har för dålig kvalitet.

Friskolornas riksförbund framhåller i en skrivelse till regeringen att om ytterligare ekonomiska sanktioner införs måste detta gälla även kommunala skolor. Det skulle kunna handla om kraftfulla böter för både de kommunala och fristående skolor som har för dålig kvalitet, föreslår förbundet.

ur Lärarförbundets Magasin