Läs senare

Friskolekris hotar 500 jobb

500 jobb hotas när ännu en skolkoncern närmar sig konkurs. För lärarna på skolor i Karl-Oskargruppen är fram­tiden oviss.

22 apr 2015

Foto: Mats Samuelsson
— Det är klart att man blev lite orolig, i alla fall i början när beskedet kom. Men nu är det nationella prov, verksamheten flyter på och man hinner inte fundera jättemycket.

Det säger Henrik Sandgren, lärare i matematik och spanska på Karl-Oskarskolan i Ljungby. Skolan startades för fem år sedan och har nu drygt 130 elever från förskolan och upp till årskurs 9. Ett 20-tal lärare jobbar på skolan.

Det var den 25 mars som tre bolag inom Karl-Oskargruppen — med tio grundskolor, tre förskolor, fyra gymnasieskolor och tre skolrestauranger i Sydostsverige — beviljades så kallad rekonstruktion av Växjö tingsrätt. Kassan var tom och det fanns inga pengar till att betala skulderna. Sammanlagt hade bolagen kortfristiga skulder på över 60 miljoner kronor i slutet av februari.

Bengt Eriksson, grundare, huvudägare och styrelseordförande i Karl-Oskargruppen, har tre förklaringar till att det gått dåligt:

Den första är att den snabba expansionen — 20 enheter på fem år — har kostat pengar. Den andra är att man anser sig ha fått för lite i skolpeng från Växjö kommun i flera år (en tvist i förvaltningsrätten avgörs i dagarna). Den tredje är debatten om friskolornas vins­ter som gjort det svårare att få elever.

Rekonstruktionen innebär att bolagen har fått en frist på tre månader. Två advokater har utsetts till rekonstruktörer och kan bland annat försöka få fordringsägarna att gå med på ett så kallat ackord. De avstår då en del av sina fordringar för att rädda företagen. Är rekonstruktionen inte färdig efter tre månader kan tiden förlängas.

— Men före midsommar måste detta vara löst, säger Håkan Jansson, advokat på byrån Gärde Wesslau och en av rekonstruktörerna.

Enligt honom har ägarna inget annat val än att sälja. Förstahandsalternativet är att någon eller några ska köpa samtliga tre bolag intakta. Då behövs inga nya tillstånd från Skol­inspektionen. Går inte det får man försöka sälja verksamheten skola för skola.

Det innebär huvudmanna­byte och att nya tillstånd måste sökas.

— Men många är intresserade av någon anledning. Det finns intressenter till nästan alla skolor lokalt, säger Håkan Jansson.

Läraren Henrik Sandgren har inte läst den senaste ekonomiska redovisningen som finns på advokatbyråns hemsida. Men han litar på den information han har fått från ägaren och hoppas att rekonstruktionen ska bli en nystart.

— Om det mot förmodan skulle bli ett negativt besked får vi väl fundera på om vi kan ta över vår fina skola själva, säger han.

Tre bolag hos Karl-Oskar

De tre bolag som nu är föremål för rekonstruktion är:

  • Karl-Oskar Utbildning AB med tio grundskolor och tre förskolor i Eslöv, Falkenberg, Falköping, Hässleholm, Kalmar, Karlshamn, Ljungby, Ronneby, Växjö och Älmhult.
  • Gymnasieskolor i Syd AB med Smålandsgymnasiet i Växjö och Östersjögymnasiet i Karlshamn, Kalmar och Ystad.
  • Karl-Oskar Service AB med tre skolrestauranger.
  • 2 300 barn och elever och drygt 500 anställda berörs.

ur Lärarförbundets Magasin