Läs senare

Friskolelärare tar plats

13 Dec 2013

Bild: Sten ArndtFrån årsskiftet tillhör lärar­na inom Academedia en egen riksavdelning inom Lärarförbundet. Nästan 2 500 medlemmar inom ett 60-tal lokalavdelningar berörs av förändringen.

– Den stora fördelen är att vi som anställda nu kan förhandla direkt med arbetsgivaren i stället för att gå via ombudsmän ­eller lokalavdelning, säger Conny Olausson, ledamot i den interimsstyrelse som förberett avdelningens bildande.

Framväxten av rikstäckande skolföretag har väckt behovet av ett komplement till Lärarförbundets traditionella indelning i en lokalavdelning per kommun. Med Academedia inräknat har Lärarförbundet nu fyra riksavdelningar.

Valberedningen håller som bäst på att sätta samman ett förslag till ny styrelse och efterlyser fler intresserade kandidater.

– Vi söker särskilt efter representanter från förskolan, säger Johanna Skullered Svensson i valberedningen.

Johanna Skullerud Svensson tror att avdelningen kan ge lärare i fristående skolor en starkare röst inom Lärarförbundet. Friskolornas lärare kan bli bättre representerade på kongressen och bli mer synliga inom förbundet.

– Det blir lättare att göra våra röster hörda.

Årsmötet den 12 mars hålls över videolänk på Lärarförbundets regionkontor runt i landet.

Avdelningar

Från årsskiftet har Lärarförbundet riksavdelningar vid Academedia, Lernia, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens institutionsstyrelse.

 

Läs vidare

lararforbundet.se/academedia

ur Lärarförbundets Magasin