Ingår i temat
Lön & karriär
Läs senare

Friskolor drar upp lönen

16 mar 2012

Gymnasielärare som tar jobb i områden där det finns både kommunala och fristående skolor får högre lön.

Det visar Lena Hensvik i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Hon har jämfört lönerna i områden där det finns konkurrens mellan skolor med lönerna i områden utan konkurrens. Skillnaderna är inte stora men de finns där.

— Lärare som börjar jobba i de mest konkurrensutsatta områdena får ungefär två procent högre lön än andra lärare. Det motsvarar cirka 400 kronor i månaden.

Enligt Lena Hensvik finns det flera tänkbara faktorer som påverkar skillnaderna:

  • Flera olika arbetsgivare bidrar till att lönerna drivs upp.
  • Konkurrensen i sig leder till att man på de konkurrensutsatta skolorna med hjälp av högre löner försöker behålla de bästa lärarna.

— Dessa faktorer påverkar både den generella lönenivån och lönespridningen mellan lärare.

Effekterna på den generella lönenivån är dock ganska liten. Däremot är effekterna större för lärargrupper där det råder brist på lärare. I studien gällde det lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen och yrkeslärare inom framför allt vård och omsorg.

— Störst är effekterna på lönenivån för nya lärare som söker jobb i skolor i konkurrensutsatta områden. Effekten är dubbelt så stor för dem som för redan etablerade lärare.

Lena Hensvik menar att det kan bero på att de nya lärarna är mera rörliga och kan utnyttja konkurrenssituationen till egen fördel. 

Lena Hensvik, fil dr

Ålder 30.

Bor Stockholm.

Gör Forskar om lönebildning.

Avhandling »The Effects of Markets, Managers and Peers on Worker Outcomes«, 2011, Uppsala universitet.
IFAU-rapporten ingår i avhandlingen.

Läs vidare

Läs hela rapporten: www.ifau.se/forskning

Sök på Lena Hensvik

Alla artiklar i temat Lön & karriär (10)

ur Lärarförbundets Magasin