Läs senare

Friskolor mer effektiva än kommunala

Fristående grundskolor är mer kostnadseffektiva än kommunala. Det visar en undersökning gjord av Dagens Samhälle. Men undersökningen får kritik.
— Det är näst intill oseriöst att mäta på det här viset, säger Trevor Dolan, forskare vid pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

13 jan 2011

I undersökningen jämförs kostnaden per betygspoäng (KPB). De senaste fem åren har betygskostnaden ökat med 23 procent i de kommunala skolorna, jämfört med 13 procent i de fristående.

I dag är friskolornas betygskostnader 20 procent lägre än de kommunala skolornas. Kostnaden per betygspoäng för de kommunala skolorna var 324,80 kronor förra året. Motsvarande siffra för de fristående skolorna var 268,60 kronor.

KPB beräknas genom att kostnaden för grundskolan, exklusive lokaler, per elev divideras med det genomsnittliga meritvärdet i år nio. Att skillnaderna ökar mellan fristående och kommunala skolor beror enligt Dagens Samhälle på att kostnaderna ökar i de kommunala skolorna. Skillnaderna i betyg har inte förändrats nämnvärt.

När kostnaderna ökar i de kommunala skolorna höjs skolpengen, vilket medför att de fristående skolorna tilldelas mer pengar.

Det finns flera orsaker till skillnaderna. Dels har de fristående skolorna i regel ett krav på sig att vara så kostnadseffektiva som möjligt för att ge avkastning. Dels har de kommunala skolorna andra förutsättningar. De kommunala skolorna har ansvar för att ordna skolgång för alla barn oavsett hur elevkullarna ser ut.
Höjda löner, ökade marginalkostnader, ökade resurser till elevhälsan är några andra förklaringar.

Men undersökningen får kritik. Trevor Dolan vid pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, forskar just kring vad som kännetecknar effektiva skolor. Han menar att kostnaderna per betygspoäng är ett ytligt mått på en skolas effektivitet eftersom det inte tar hänsyn till några bakomliggande faktorer som exempelvis socioekonomi. Skolan måste få kosta mer i vissa områden, anser han.

– Ekonomiska resurser spelar en mindre roll för elever i Danderyd, Täby och Lidingö än för elever i Rosengård. Skolans värld är så otroligt komplex. Jag tycker att det är näst intill oseriöst att mäta på det här viset, säger Trevor Dolan.

De ekonomiska frågorna är viktiga, menar Trevor Dolan. Men i ett mycket större perspektiv.

– Ju fler elever som klarar sig i skolan och går vidare till högre utbildningar desto större besparingar gör samhället. Det är mycket mer intressant att titta på hur effektiva skolor är genom att titta på hur väl de lyckas lyfta sina elever. Kostar skolan dubbelt så mycket i Rosengård, så är det okej, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin