Läs senare

Friskolorna släpar efter med elevhälsan

Trots att satsningarna på elevhälsa ökar mer på fristående skolor än på kommunala har de långt kvar för att nå samma nivå. Det visar Skolverkets statistik för 2013.

28 Nov 2014

Kommunala grundskolor satsar 2.590 kronor per elev på elevhälsa. Motsvarande summa för fristående skolor är 1.780 kronor. Detta trots att de fristående skolorna ökat sina satsningar på elevhälsan med 13 procent på två år. De kommunala skolornas satsning har på samma tid ökat med 8 procent.

I skollagen finns ett tydligt krav på att alla elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Trots detta brister tillgången på många skolor, vilket bland annat fått organisationen Sveriges elevråd (Svea) att lyfta fram frågan som sin viktigaste profilfråga just nu.

– Trots skollagen har elever svårt att få det stöd och den hjälp de behöver. Det behövs mer förebyggande arbete, sa Sveas nytillsatta ordförande Matilda Hellström vid deras kongress på måndagen.

Just friskolor har fått kritik för att de inte tillhandahållit all typ av elevhälsa, uppger tidningen Dagens Samhälle.

Gudrun Rendling, förbundsjurist på Friskolornas riksförbund, förklarar det med att det kan vara svårt att få tag på till exempel skolpsykologer på en del platser i landet. Förbundet har arbetat för att tydliggöra lagens krav för medlemmarna.

– För en del skolor har den nya lagen upplevts otydlig, bland annat om elevhälsans innehåll och hur den ska arbeta förebyggande, säger hon till Dagens Samhälle.

ur Lärarförbundets Magasin