Läs senare

Friskolorna vill inte synas ihop med regeringen

Friskolornas Riksförbund vägrade underteckna utspelet från regeringen om att stärka läraryrket. Anledning: Ilska mot regeringens friskolepolitik.
– Vi tänker inte kroka arm med en regering som vill dra undan mattan för friskolorna, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas Riksförbund.

13 maj 2016

Regeringen presenterade i tisdags fem förslag för att stärka läraryrket inom ramen för den nationella samlingen, där regeringen tillsammans med lärarnas fack och arbetsgivare samverkar.
 

Men Friskolornas Riksförbund valde att inte underteckna den gemensamma debattartikeln, trots att organisationen har varit med under processens gång och i huvudsak inte har några invändningar mot förslagen.

Vi gjorde bedömningen att våra medlemmar skulle ha synpunkter om vi agerade tillsammans med de ministrar som vill ändra förutsättningarna för friskolorna. Det här är en het och kontroversiell fråga våra medlemmar. De är oroliga för att inte kunna bedriva friskolor i framtiden, säger Ulla Hamilton.
 

Men nationell samling handlar väl inte om friskolors vinster utan om läraryrkets attraktivitet?

Ja, och därför kommer vi fortsätta att delta i detta viktiga arbete.

– Men det innebär ju inte att vi behöver göra gemensamma utspel tillsammans med ministrar som påstår att våra medlemmar i princip är skurkar och inte borde få finnas. Socialdemokraterna söker konflikt i vinstfrågan och jag tycker att det är sorgligt att en minister uttrycker sig på det här sättet.
 

Ulla Hamilton syftar bland annat på en debattartikel i Expressen där gymnasieminister Aida Hadzialic (S) skriver att regeringen gör analysen att ”risken med de kommersiella aktörerna inom skolan är att de sätter vinst före kvalitet.”

Socialdemokraten Ilmar Reepalu utreder på regeringens uppdrag hur skattefinansierade välfärdsbolag kan förbjudas att ta ut för stora vinster. Förslagen ska vara klara i november. 

Idéburna skolors riksförbund, som företräder de icke vinstdrivande friskolorna, står dock med som undertecknare till debattartikeln. 

ur Lärarförbundets Magasin