Läs senare

Friskolornas vd: Ge huvudmännen telefonjour för corona

coronavirusetStarta en telefonjour för landets 4 000 skolhuvudmän. Den uppmaningen riktar nu Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund till regeringen och Folkhälsomyndigheten.

av Lenita Jällhage
13 mar 2020
13 mar 2020
Friskolornas vd: Ge huvudmännen telefonjour för corona
Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund tycker Folkhälsomyndigheten borde upprätta en telefonjour åt huvudmän i samband med coronaläget.

Ulla Hamilton beskriver att det finns skolhuvudmän och rektorer som är så hårt pressade av att hantera frågor kring Coronaviruset att de inte ens hinner ringa själva till Friskolornas riksförbund för att be om råd. De får be andra kontakta dem.

– Regeringen lägger ett stort ansvar på huvudmännen när det gäller smittbedömningsläget och ingen har kompetens för detta – oberoende huvudmannaskap, säger hon.

De har mer akuta frågor att ta hand om på skolorna än att sitta i telefonköer eller försöka googla fram svar. Därför vill hon nu att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att starta en telefonjour dit endast skolhuvudmän kan vända sig för att få stöd i hur de ska agera vid akuta smittskyddsfrågor.

Då kan det bli fråga om stängning

  • Huvudman beslutar i samråd med smittskyddsläkare.
  • Det kan ske när Folkhälsomyndigheten så rekommenderar, eller om personalen är sjuk och det inte går att bedriva undervisning, eller om ett område är lagt i karantän och det inte går att ta sig till skolan – till exempel för att transporterna inte fungerar.
  • Läs förordningen här. ”Bestämmelserna får tillämpas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen”, skriver regeringen.

Hon beskriver rektorer och skolhuvudmän som i dagsläget är hårt pressade av föräldrar med krav på att skolor ska stängas. Och kraven har ökat efter att Norge och Danmark stängt sina skolor.

– Det är bra att regeringen förklarat varför det inte är en bra idé att stänga skolor och förordningen tydliggör vilka steg man kan ta till framöver men skolhuvudmännen behöver stöd i hur de ska agera nu. Och då är en telefonjour dit skolhuvudmännen kan ringa och få resonera om smittskyddsläget en viktig del. Det räcker inte med att läsa allmänna råd på hemsidor, säger hon.

Friskolornas riksförbund är också precis som Sveriges kommuner och landsting kritiska till att regeringen inte nämner situationen för förskolor och fritidshem i sin förordning.

– Förordningen är inriktad på skolplikt men om du också ska värna om förskolorna och fritidshemmen som har ett lika hårt tryck på sig. Det råder en osynlighet där. Det behövs en tydlighet från regeringen där också. Det krävs ingen rocket science för att förstå det, säger hon.

Hon undrar också varför Sverige inte anordnar en särskild barnomsorg för de barn vars föräldrar arbetar inom omsorgen.

– Så har man löst det i exempelvis Norge. Då prioriterar det offentliga att ta hand om de barnen så föräldrarna kan fortsätta jobba. Det vore rimligt att inrätta detta för dessa grupper, säger hon.

DÅ KAN HUVUDMÄN STÄNGA SKOLOR

Från och med måndag den 16 mars får huvudmännen utökade möjligheter att med stöd av en förordning anpassa skolverksamheten, till exempel genom att erbjuda fjärr- eller distansundervisning.

Den förordning som regeringen har beslutat om kan tillämpas i fyra olika situationer. Det handlar om när en huvudman på grund av coronaviruset håller eller har hållit en skola stängd:

  • på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten,
  • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning,
  • därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat, eller
  • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Källa: Utbildningsdepartementet och Skolverket

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin