Läs senare

Fritids får också höjt

26 maj 2016

Förskolorna och fritidshemmen kommer också att få del av lärarlönelyftet. Det visar Lärarnas tidnings rundringning till landets 30 största kommuner. 24 säger ja, ingen säger nej och resterande sex har inte tagit ställning.
Regeringen har bestämt att högst 10 procent av lärarlönelyftet får gå till förskolan och fritidshemmen. Huvudmännen kan välja att lägga alla pengar på grund- och gymnasieskolan.

— Självklart satsar vi på förskolan och fritidshemmen också. Det är lika angeläget. Och dit har vi ännu svårare att rekrytera, säger skolchef Margareta Borg i Örebro.

Rundringningen visar också att nästan ingen kommun avsätter några pengar från lärarlönelyftet till skolledare, trots att dessa kan omfattas.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin