Läs senare

Fritidshemmen har ingen chans att klara läroplanen

RapportFritidshemmen saknar förutsättningar att klara sitt uppdrag, enligt Skolverket. Ska läroplanen kunna följas krävs fler behöriga, mindre elevgrupper och ökad tid till planering.

av Daniel Persson
17 dec 2018
17 dec 2018
Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Skolverket har gjort enkäter och intervjuer med personal i fritidshem, rektorer och huvudmän för att ta reda på hur den nya läroplanen för fritidshemmen använts sedan den infördes för två år sedan. Svaren avslöjar stora problem och att det saknas möjligheter att leva upp till undervisningsuppdraget, som är tydligare formulerat nu än tidigare.

– Det finns uppenbara brister i hur eleverna får möjlighet att fördjupa kunskaper i naturvetenskap och teknik på ett utforskande sätt. Man har inte medarbetare som kan planera sådant arbete. En annan sak som brister är att ge eleverna tillgång till kulturella upplevelser, då krävs ofta tid och resurser som man saknar, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

I juli nästa år börjar legitimationskravet gälla även lärare i fritidshem, men bara en fjärdedel av de anställda har behörighet och 83 procent av rektorerna säger att det är svårt att rekrytera.

Undersökningen visar också att personalen inte hinner planera undervisningen. Tre av fyra säger att de har tre timmar planeringstid eller mindre i veckan, vilket är långt under snittet för lärare i grundskolan. För att lösa kompetensförsörjningen och förbättra verksamheten krävs större resurser, menar Skolverket.

– Grundskolan har prioriterats mycket mer än fritidshemmen. Vår rapport är en uppmaning till politiken, huvudmännen och faktiskt oss själva att involvera fritidshemmen mer i satsningar som görs, säger Peter Fredriksson.

Line Isaksson, styrelseledamot i Lärarförbundet.

Line Isaksson är lärare i fritidshem och ledamot i Lärarförbundets styrelse. Hon och facket delar Skolverkets bild av situationen.

– Det stämmer väl överens med vad både våra medlemsundersökningar visar och vad jag själv upplever i mitt vardagsarbete. Med stora elevgrupper, dåligt med utbildad personal, lokaler som inte är anpassade och bristande planeringstid så är det helt omöjligt att nå upp till läroplanens intention. Det blir barnpassning istället. Jag undrar när någon politiker ska ta ansvar för vad som händer och börja göra skillnad genom att se till att fritidshemmen får särskilda statsbidrag och att de finns med i nationella satsningar, säger hon.

Vad kan man göra i ett sådant här läge som lärare?

– Man måste sätta sig ned med rektor och samtala så att rektor får en förståelse för vilket uppdrag man har. Lärarförbundet har tagit fram ett stödmaterial för de samtalen som man kan ha som hjälp.

Och vad kan rektorn göra?

– De ska också sätta sig med personalen och steg ett är att alla får en förståelse för uppdraget. Har man många outbildade måste man se till att det finns strukturer för handledningen.

Här finns Skolverkets rapport (extern länk).

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin