Läs senare

Fritidshemsuppror vill lyfta arbetsmiljön

FritidshemEfter Förskoleupproret kommer nu Fritidshemsupproret. En grupp fritidspedagoger och andra verksamma inom fritidshemmen vill med upproret lyfta arbetsmiljön på fritids inför valet.
– De stora barngrupperna gör att det blir det en hög arbetsbelastning, säger Alexander Skytteen av initiativtagarna till upproret.

09 mar 2018

Under hashtaggen #pressatläge samlar sammanslutningen Förskoleupproret berättelser från förskolan och har lyckats skapa ett stort engagemang och medial uppmärksamhet.

Nu har en grupp verksamma inom fritidshemmen startat en liknande kampanj. Facebook-gruppen ”Fritidshemsupproret 2018” vill samla fritidspersonal och andra som tycker att ”fritidshemmen med dess barn och pedagoger har rätt till en drastiskt förbättrad arbetsmiljö”, skriver man på sin sida.

Alexander Skytte.

– De stora barngrupperna gör att det blir det en hög arbetsbelastning. Dessutom behöver fritidspersonal ibland hoppa in i skolans verksamhet och vikariera för en lärare, vilket gör att resurser tas från fritidshemmen.

Det säger Alexander Skytte, lärare och fritidshemsutvecklare på Skälbyskolan i Järfälla och en av initiativtagarna till upproret.

Barngruppernas storlek är dock bara en flera frågor som sammanslutningen vill lyfta inför valet.

– Syftet med gruppen är att tillsammans diskutera och komma fram till gemensamma frågor att driva för att påverka beslutsfattare i den riktning som vi tror är det bästa för fritidshemmen, säger Alexander Skytte.

Samtidigt pågår en namninsamling på sajten Fritidspedagogik.se, med delvis samma initiativtagare, för att få fram en statlig offentlig utredning om fritidshemmen, liknande barnstugeutredningen.

– Vi vill att man utreder syftet med den pedagogiska omsorgen i fritidshemmen och vad som krävs för att uppfylla läroplanens mål, och vilka möjligheter som finns för andra samhällsaktörer att delta. Det finns många frågor där det behövs större tydlighet, till exempel personaltätheten och hur många barn det kan gå på en personal, säger Alexander Skytte.

Fritidshemsupproret vill också sätta ljus på att satsningar på fritidshemmen riskerar att rinna ut i sanden i kommunerna.

– Riktade statsbidrag till fritidsverksamhet används inte som det ska av kommunerna, som Tankesmedjan Balans granskning har visat. Istället drar man ner på fritidsverksamheten, säger Alexander Skytte.

Tankesmedjan Balans är politiskt obunden och granskar orsakerna till den psykiska ohälsan i välfärdsyrkena.

Fritidshemsupproret har hittills drygt 500 medlemmar och 660 personer har skrivit på namninsamlingen.

– Det kommer in fler och fler, så vi har fått en ganska god spridning. Men vi har märkt att responsen inte är lika stor som det tidigare fritidsupproret om att få en legitimation (från 2011, red:s anmärkning). Motivationen verkar inte vara lika stark. Kanske finns det en hopplöshet, att man känner att man står och stampar på samma ställe, säger Alexander Skytte.

Namnunderskrifterna tänker gruppen lämna till Utbildningsdepartementet.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: