Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Fritidspedagog tejpade munnen på elev

KränkningEn fritidspedagog tejpade över munnen på en högljudd lågstadieelev med silvertejp. Nu begär Barn- och elevombudsmannen (BEO) att Göteborgs kommun ska betala 25.000 kronor i skadestånd till eleven, skriver Göteborgs-Posten.

11 okt 2017

Eleven pysslade tillsammans med sina klasskamrater och pratade högt när pedagogen tog fram tejpen. Händelsen anmäldes till BEO.

Silvertejpen satt på barnets mun mellan 3 och 15 minuter, enligt BEO:s utredning. Det har inte kunnat bevisas att någon fysisk skada uppkom som en följd av händelsen.

– I skollagen finns ett förbud mot att personal utsätter elever för kränkande behandling och det anser vi att den här personen har gjort. Vår bedömning är därför att huvudmannen ska betala skadestånd till eleven, säger Ellen Jenmert, jurist och beslutsfattare på BEO, till tidningen.

BEO begär också att Göteborgs kommun ska vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls.

ur Lärarförbundets Magasin