Läs senare

Fritidspedagoger blir behöriga

Regeringen föreslår en ändring i skollagen som gör det möjligt för fritidspedagoger att få fortsatt ansvar för fritidsverksamheten trots att de inte är legitimerade.

04 dec 2012

Fritidspedagoger med en äldre examen ska få fortsatt ansvar för fritidshemmen genom undantagsbestämmelser i skollagen. Detta förordar regeringen i ett förslag som nu går ut på remiss.

I förslaget ingår även att folkhögskollärare, musiklärare och lärarutbildade högskollärare kan ansöka om lärarlegitimation även om deras yrkespraktik inte är behörighetsgivande. Dessutom föreslås att speciallärare och specialpedagoger inom särskolan ska kunna bli behöriga även om de har en annan yrkesbakgrund än lärare.

– Lärarförbundet har sedan länge krävt att lärarlegitimationen ska utökas och förbättras. Det är bra att regeringen nu är villig att täppa igen några av de luckor som finns kring legitimationen, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

ur Lärarförbundets Magasin