Läs senare

Fritidspedagoger får legitimation i alla ämnen

Fritidspedagoger ska få legitimation i alla ämnen de har utbildning i, inte bara de praktisk-estetiska. Det kommer regeringen att besluta inom kort, kan Lärarnas tidning avslöja.
— Fritidspedagoger som har ämneskunskaper motsvarande de som lärare har i skolans undervisningsämnen ska beredas möjligheten att få legitimation. Exakt hur regelverket kommer att se ut vet vi inte än, säger Bertil Östberg, statssekreterare på Utbildningsdepartementet.

14 maj 2013

[uppdaterad 2013-05-14, kl 15:15]

Från att ha varit helt utestängda har fritidspedagogerna släppts in steg för steg in i legitimationsreformen. Sedan tidigare har fritidspedagogerna kunnat få legitimation för att undervisa i de praktisk-estetiska ämnena. Nu utvidgas det till att gälla alla ämnen i låg- och mellanstadiet.

– Vår utgångspunkt är att man inte ska ompröva tidigare utbildningar. Var syftet med utbildningen att ge behörighet att undervisa i matematik ska det gälla fortfarande, säger Bertil Östberg.

Utvidgningen gäller de fritidspedagoger som redan har läst dessa ämnen. De nya reglerna påverkar varken den nya grundlärarutbildningen för arbete i fritidshem eller fortbildningen Lärarlyftet 2 för fritidspedagoger. Där är det fortfarande endast de praktisk-estetiska skolämnena samt hem- och konsumentkunskap som gäller.

Fritidspedagogerna ingår heller inte i det senaste förslaget om att lärare med lång erfarenhet av att undervisa i ett ämne ska kunna få legitimation i det ämnet.

Enligt Bertil Östberg kommer regeringen att besluta om de nya reglerna före sommaren. Då lämnar regeringen också ett formellt förslag – känt sedan tidigare – om att fritidspedagogerna ska få behörighet att ansvara för undervisningen i fritidshem. Någon legitimation i fritidspedagogik är det dock inte tal om.

– Nej, det har vi inga planer på, säger Bertil Östberg.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén är glad över dagens besked från regeringen.

— Det är ett stort erkännande för lärarna i fritidshem och en stor seger för Lärarförbundet. Vi har tryckt på oerhört mycket i denna fråga och nu har regeringen lyssnat på oss.

Eva-Lis Sirén är ändå inte helt nöjd i dag.

— Det här är ett viktigt steg på vägen mot att alla lärare ska omfattas av legitimationen. Nu ska vi fortsätta påverka regeringen för att också den fritidspedagogiska verksamheten ska omfattas, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin