Läs senare

Fritidspedagoger får rätt att undervisa

Regeringen tar intryck av kritiken och föreslår en ändring av skollagen: Fritidspedagoger ska få rätt att ansvara för undervisningen. Men på sikt ska yrkesbeteckningen fasas ut helt.

21 dec 2011

Lärarnas tidning kan i dag avslöja att regeringen avser att ändra skollagen så att utbildade fritidspedagoger självständigt ska kunna ansvara för undervisningen på fritidshem, även om de inte är legitimerade.

– Vi vill fortfarande att dagens fritidspedagoger på sikt ska delta i lärarlyftet och bli legitimerade. Men detta kommer att ta tid, så under en övergångsperiod ska fritidspedagoger med den gamla utbildningen få rätt att ansvara för utbildningen trots att de inte är legitimerade, säger Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet.

Så detta är inget steg på vägen till legitimation för fritidspedagogerna?
– Nej. Beteckningen fritidspedagog finns överhuvudtaget inte i den nya lärarutbildningen, det heter grundlärare med inriktning mot arbete på fritidshem. Så på lång sikt kommer alla fritidspedagoger vara legitimerade, men som lärare.

Vad menas egentligen med undervisning på fritidshem?
– I den nya skollagen valde vi avsiktligt att ha en bred definition av begreppet undervisning. Tanken är att det ska vara tillämpligt från ettåringar i förskolan upp till vuxenutbildning. Så med begreppet undervisning menar vi i detta sammanhang inget annat än den verksamhet som förekommer på fritidshemmen i dag. Det handlar alltså inte om någon ”skolifiering” av fritidshemmen som vissa har trott. Det är en missuppfattning.

Beror lagändringen på den massiva kritik som ni fått från arga fritidspedagoger?
– Det är klart att vi tagit intryck av kritiken, det vore fånigt att hävda något annat, säger Bertil Östberg.

Regeringen presenterar reformförslaget för riksdagen under våren 2012.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén välkomnar lagändringen.
– Det är väldigt efterlängtat att regeringen nu backar och ändrar i behörighetsförordningen. Att fritidspedagogerna får ansvara för undervisningen är resultatet av många människors hårda arbete, säger en mycket nöjd Eva-Lis Sirén.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: