Läs senare

Fritidspedagogerna ska inte glömmas bort

01 apr 2015
Annica Grimlund.

För ett par nummer sedan skrev jag att jag provocerades av Lärarnas Riksförbunds (LR) nyvunna intresse för förskollärarnas akademiska utbildning.
Efter det fick jag besvikna reaktioner från fritidspedagoger. De menade att jag hade glömt bort dem. Och de reagerade på LR-ordföranden Bo Janssons svar på frågan om han tycker att LR ska organisera fritids­pedagoger: »Med den nya lärarutbildningen blir de grund­lärare med inriktning mot arbete i fritidshem och får behörighet att undervisa i grundskolan. Så den frågan kommer att lösa sig själv«, sa han till Lärarnas tidning (nr 4/15).

De som hörde av sig reagerade mot den i deras tycke nonchalanta attityd LR visar för den akademiska utbildning fritidspedagogerna haft sedan länge. Fritidspedagoger vill ha legitimation i sin kärnverksamhet på fritidshemmen. Kanske är det därför som bara 3 000 av cirka 10 000 har utnyttjat möjligheten att söka legg i de ämnen de har rätt till (Lärarnas tidning nr 5/15).

Det är bra att det är mycket fokus på fritidspedagogerna just nu men allt är inte okontroversiellt. 7 000 outbildade traineeanställda barnskötare ska få jobb och utbildning inom fridshemmen. Oro finns för hur det påverkar kvaliteten.

Men barnskötarna tar varken Lärarförbundet eller LR hand om — de blir Kommunals dilemma.

ur Lärarförbundets Magasin