Läs senare

Fritidspedagogik ska prioriteras

Lärarförbundets styrelse har nyligen fattat beslut om en ny fritidshemspolitik. Samtidigt pågår engagemang även utanför facket.

av Enikö Koch
10 apr 2018
10 apr 2018

En ny politisk plattform ska lyfta Lärarförbundets arbete med fritidshemmen.

– Den kommer göra skillnad. Den handlar om vilka vägval vi ska göra, var det finns möjligheter att nå framgång och få till åtgärder som gör skillnad för våra medlemmar i vardagen, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Politiken på tolv punkter ska vara stöd för arbetet både på lokal och central nivå.

Johanna Jaara Åstrand.
Foto: Peter Jönsson

– Det finns dessvärre många frågor som är högaktuella att driva, som elevgruppernas storlek. Vi fortsätter envetet jobba för nationella riktlinjer för fritidshemmen.

En annan punkt i Lärarförbundet politik är att verka för ett avgiftsfritt fritidshem.

– Vi ser hur viktig verksamheten är, inte minst för de stora likvärdighetsutmaningarna. Den borde vara tillgänglig för alla.

Hur ser ni på risken att elevgruppernas storlek ökar ännu mer då?

– Vi driver frågorna i en helhet. Huvudmännen måste matcha gruppstorlekarna med behöriga lärare i fritidshem med rätt förutsättningar.

Jonas Wallman, fritidspedagog.

Samtidigt som Lärarförbundet utvecklar sin politik, engagerar sig lärare i fritidshem även på andra håll. På sajten fritidspedagogik.se pågår en namninsamling, ett ”Fritidshemsuppror” har startats i sociala medier, och en ny Fritidshemmens Riksorganisation, FR, håller på att ta form.

Jonas Wallman, fritidspedagog i Norrköping och Årets fritidspedagog 2014, är en av dem som har engagerat sig i den nya riksorganisationen. Frågor han vill driva är exempelvis att eftermiddagsverksamheten ska kunna prioriteras av lärare i fritidshem. För första gången på länge känner han tillförsikt.

– Det är fantastiskt att det händer så mycket nu. Vi står vid ett vägskäl där vi måste lyfta vikten av det fritidspedagogiska lärandet för elevernas och yrkets utveckling, säger Jonas Wallman.

Fritidshems­politiken i tolv punkter

 1. Prioritera fritidspedagogik
 2. Uppvärdera yrkesrollen
 3. Likvärdigt och avgiftsfritt fritidshem för alla
 4. Minska elevgrupperna
 5. Säkerställ bra lokaler
 6. Förbättra arbetsmiljön – utöka arbetsmiljölagen
 7. Högre lön och fler karriärmöjligheter
 8. Säkra kompetensutveckling och kollegialt lärande
 9. Utbilda fler behöriga lärare
 10. Satsa på forskning
 11. Satsa på ledning
 12. Stärk samverkan

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin