Läs senare

Fyra av fem på introduktionsprogram missar gymnasieexamen

GymnasietFyra av fem elever som börjar på ett introduktionsprogram lyckas inte ta examen från ett nationellt program inom fem år. Det skriver Tidningen Gymnasiet.

av Stefan Helte
19 feb 2018
19 feb 2018
Tidningen Gymnasiet nr 1 2018 har tema introduktionsprogram.

– Det är många som går kvar på en del introduktionsprogram i tre år och en alltför hög andel som inte alls uppnår programmens syfte, kommenterar Thomas Furusten, utredare på Skolverket.

Det var 2011 som gymnasieskolans fem nya introduktionsprogram sjösattes. De skulle ersätta det individuella programmet, som hade många avhopp och där spridningen av elever var stor.

Introduktionsprogrammen skulle vara mer individanpassade och tillgodose elevernas behov, så att dessa kan ta sig vidare till nationella program eller närma sig arbetsmarknaden.

Men introduktionsprogrammen har inte lett till att fler elever lyckas ta sig igenom gymnasiet med examen inom fem år, skriver Tidningen Gymnasiet.

Svårigheterna är ungefär samma som på det individuella programmets tid:

Eleverna har till exempel bristande förkunskaper och mycket varierande ambitionsnivåer. Dessutom verkar många elever hamna på fel program, vilket gör att de byter program längs vägen.

ur Lärarförbundets Magasin