Läs senare

Fyra av tio ansöker om utökad behörighet

39 procent av grundskollärarna har sökt eller kommer att ansöka om utökad behörighet sedan de nya legitimationsreglerna trädde i kraft 1 december 2013. Det visar en skopundersökning som Lärarnas tidning låtit göra.

10 Feb 2014

Sedan 1 december 2013 är det möjligt för den som är missnöjd med omfattningen av sin lärarlegitimation att ansöka om ytterligare behörighet. Det finns flera olika sätt att få utökad behörighet, bland annat genom lång erfarenhet av undervisning i ett ämne, genom äldre behörighetsgivande utbildning och en möjlighet för fritidspedagoger att få ämnesbehörighet.

– Det är oerhört svårt att veta hur många det blir till slut. Det kan vara olika i olika lärarkategorier. Det vi vet är att folk har reagerat över att de inte fått behörighet, säger Pia-Lotta Sahlström, undervisningsråd på Skolverket.

Hittills har mellan 9 000 och 10 000 ansökningar om utökad behörighet kommit in. Merparten handlar om regeln att få tillgodoräkna sig erfarenhet.

Ett flertal av dem är redan behandlade i den särskilda grupp som arbetar med frågan om utökad behörighet.

– De här ansökningarna är lättare att handlägga än en grundansökan. Vår handläggningstid på fyra månader kvarstår, säger Pia-Lotta Sahlström.

När reformen genomfördes trodde hon att mellan 60 000 och 100 000 ansökningar skulle komma in totalt. Men det är mycket svårt att sia om.

– Vi har ingen aning om hur det ser ut i verksamheten, säger hon.

Så gjorde vi

Opinionsundersökningsföretaget Skop har intervjuat 1 036 grundskollärare som är medlemmar i Lärarförbundet.

Frågan löd: Har du sökt eller tänker du söka legitimation en gång till för att få behörighet i fler ämnen eller årskurser?

ur Lärarförbundets Magasin