Läs senare

Fyra frågor om teknikstress

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

av Stefan Helte
16 dec 2016
16 dec 2016

Lärarnas tidning har ställt fyra frågor om IT, lärare och stress till arbetsmiljöexpert Cyrene Martinsson Waern på Lärarförbundet.

1. Innebär IT stress för lärare och förskollärare?

– Ja, ofta leder införande av omogna lösningar till en ökad arbetsbelastning, vilket kan förklara en del av den stress många lärare och förskollärare känner.

2. Vad ­stressar?

– Att lärarna har obefintlig tid att hantera krånglande system, dålig uppkoppling, långa inloggningstider, omoderna datorer, ouppdaterade programvaror och så vidare. En ökande stressfaktor är att föräldrar och elever i allt större utsträckning mejlar och messar till lärare både ­under och efter arbets­dagen.

3. Vad ska lärare göra om de känner sig stressade?

– I första hand vända sig till den chef som har befogenhet att prioritera bland arbets­uppgifterna, det vill säga ofta rektorn eller förskole­chefen. Om chefen inte lyssnar kan ­lärare vända sig till sina fackliga skyddsombud.

4. Vad kan facket hjälpa till med?

– Facket kan kräva åtgärder, i enlighet med arbetsmiljölagen och olika föreskrifter, som förebygger att läraren hamnar i sjukskrivning. Facket ska även delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga en ständigt pågående genomlysning av arbetsmiljön på arbets­platsen.

ur Lärarförbundets Magasin