Läs senare

Fyra gemensamma skolförslag från Alliansen

Allianspartierna presenterade på tisdagen fyra gemensamma skolpolitiska förslag. Fokus ligger på nyanlända elevers skolgång.

05 jul 2016

Efter en period där de fyra allianspartierna profilerat sig var för sig med egna skolpolitiska förslag har Alliansen nu enats om fyra förslag som de kommer lägga en gemensam motion om i riksdagen i höst.

Förslagen syftar framförallt till att förbättra integrationen.

– De innebär ett starkare utbildningsfokus för de nyanlända barnen, sa Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare för KD, vid en pressträff i Almedalen.

Förslagen i korthet:

  • Ett obligatoriskt aktivt skolval. Alliansen vill att alla familjer aktivt ska välja skola. De anser att det skulle sätta press på kommunerna att ta fram och nå ut med bättre information till alla föräldrar och tror att det är ett sätt att öka integrationen i skolorna.
  • En satsning på ytterligare karriärtjänster i utanförskapsområden. Alliansen vill satsa 52 miljoner kronor på att höja lönen med 10 000 kronor i månaden för 600 lärare i utanförskapsområden.
  • Kortare sommarlov för nyanlända elever och andra elever som riskerar att inte klara målen. Elever som kommer till Sverige i tonåren behöver mer undervisningstid, anser Alliansen. Genom att korta sommarlovet får de lättare att upprätthålla nyvunna svenskkunskaper, skriver Alliansens partiledare i en debattartikel i Expressen.
  • Möjlighet till utökad timplan för nyanlända under flera års tid. Prioritet ska ges till de viktigaste basämnena. Förslaget syftar till att fler ska uppnå målen.

Det är första gången samtliga allianspartier sluter upp kring förslaget om ett obligatoriskt skolval. Frågan har tidigare drivits främst av moderaterna och liberalerna.

– Det är ett sätt att säkerställa att alla familjer och elever gör ett aktivt val och får den information som behövs, sa Michael Arthursson, partisekreterare för C, i Almedalen.  

ur Lärarförbundets Magasin