Läs senare

Fyra kommuner överklagar avslag om lärarlönelyft

LärarlönelyftetTidigare i höstas nekades fyra kommuner att ta del av lärarlönelyftet. Orsaken var att ansökningarna till Skolverket kommit in för sent. Nu har de valt att överklaga beslutet.

05 Dec 2016

Den 9 november avvisade Skolverket ansökningar om statsbidrag för lärarlönelyftet från Enköping, Eskilstuna, Ulricehamn och Älvkarleby. Beslutet innebar att Älvkarlebys riskerar gå miste om 455 000 kronor, Enköping om 5,2 miljoner, Ulricehamn om 3,2 miljoner och Eskilstuna om 12 miljoner kronor i statsbidrag.

Orsaken till Skolverkets beslut var att kommunernas ansökningar hade kommit in för sent och var inskickade i fel format. Nu har alla kommunerna valt att överklaga till förvaltningsrätten i Stockholm.

I sin överklagan förklarar Eskilstuna att skälet till att kommunens ansökan lämnades in två dagar för sent var att man på utbildningsnämnden trodde att ansökan redan hade lämnats in den 28 november. Det vill säga i god tid innan sista ansökningsdag. Man konstaterar att det vore ”oproportionerligt” om kommunen, dess lärare och elever skulle drabbas så hårt på grund av ”ett mänskligt tekniskt misstag och en ringa försening om 48 timmar”.

Älvkarleby kommun förklarar, i sin överklagan, att organisationsförändringar i kommunhuset lett till att de helt enkelt missat datumet då uppgifterna skulle rapporteras in. Bland annat har de fått en ny skolchef och tjänsten som ekonomichef har varit vakant under hösten. Kommunen intygar att de nu har sett över rutinerna för hanteringen av samtliga statsbidragsansökningar från utbildningsförvaltningen.

ur Lärarförbundets Magasin