Läs senare

G som i Groda

En bokstav löper genom hela veckan i första klass i Staffanstorp.

02 Apr 2013
G som i Groda
Tema. Eleverna jobbar med grodor på en mängd olika sätt. Bild: Emil Malmborg

Tror ni att vi får lära oss något mer om grodor nu? frågar Katharina Olofsson, klasslärare i 1A innan hon börjar läsa ur en faktabok om grodor.

Matilda räcker upp handen.

– Någonting mer kanske, men vi är ändå experter ­redan, säger hon.

Det är onsdag i arbetslaget Solen, klasserna 1A och 1B, på Stanstorpsskolan i Staffanstorp. Onsdag betyder att det är tredje dagen i ABC-temat som den här veckan handlar om grodor och bokstaven G.

Och visst har eleverna hunnit bli experter. Allt de jobbat med under veckan har handlat om grodor. De har ritat, läst, skrivit, lyssnat och pratat om grodor. Men också om känslor och utanförskap utifrån innehållet i barnböckerna om Grodan och hans vänner.

Katharina Olofsson och kollegan Anna Duncansson i klass 1B har jobbat tematiskt i många år. Men sedan den nya läroplanen Lgr11 kom tycker de själva att de blivit mycket mer medvetna om sin undervisning och om att vara tydliga mot eleverna med vad som förväntas av dem.

– Vad har vi tränat på nu? frågar Katharina Olofsson.

Det är en fråga som återkommer flera gånger under dagen. Liksom uppmaningen "nu vill jag att ni tränar på det här". När eleverna märker att det de arbetar med är kopplat till förväntningar blir de mer delaktiga och motiverade, tycker lärarna.

– Alla vet varför de gör en uppgift och det gör att de känner sig viktiga och sedda. När vi berättar vad vi ska träna på tar sig alla an uppgiften på ett positivt sätt, säger Anna Duncansson.

När eleverna fått höra den korta faktatexten ska de skriva sin egen text. Medan eleverna fortfarande sitter i ringen börjar de med att säga något som de tycker hör ihop med grodor. Tavlan fylls med ord som bakben, känslig, ögon, fuktig, fridlyst, grön, svans och tunga.

Innan det är dags att använda papper och penna på egen hand får eleverna välja ett av orden och säga en fakta­mening om grodan.

– Vi vill att de ska förstå uppgiften innan de arbetar enskilt. Alla uppgifter börjar alltid med samtal i ringen. Sedan kan de jobba vidare antingen i grupp, parvis eller enskilt. Om uppgiften är bekant när de börjar arbeta på egen hand har alla en chans att klara den, säger Katharina Olofsson.

Alla arbetslag på Stanstorpsskolan har en special­pedagog knuten till sig. Boel Wetter hör till Solen. Hon tycker att ABC-temat är ett utmärkt sätt för eleverna att lära sig både bokstäverna och att läsa och skriva.

– Att jobba så här tematiskt under en hel vecka gör att barnen känner ett sammanhang. Allt – från innehållet i temat ner till bokstavens ljud och form – hänger ihop. Detta gynnar alla elever, inte minst de som behöver lite längre tid på sig, säger hon.

När alla elever i ringen sagt sin mening delar Katharina Olofsson ut arbetsblad.

– När ni skriver er text vill jag att ni tränar på stor bokstav, mellanrum och punkt, säger hon.

"Grodan är känjslig."

"Grodor kan inte bada bastu."

"Grodans svans blir mat."

"Man for inte holla i grodan för länge."

När alla är klara är det återsamling i ringen och barnen får läsa upp sin text.

– Vad har vi tränat på nu? frågar Katharina Olofsson efteråt.

Mellanrum, om grodor, bokstäver, samtalat, att skriva, lyssnat — förslagen är många.

– Tidigare hade jag kanske bara samlat in elevernas ­arbetsblad men genom att jag nu tar den här lilla stunden och alla får läsa upp sin text, så får vi in mycket i samma pass. Vi tror att det är det som Lgr11 syftar till – att träna flera förmågor och att jobba mot flera olika kunskapskrav samtidigt. Att få allt att hänga ihop.
 

ABC-temat

  • Temat löper över hela första skolåret. Varje vecka presenteras ett nytt tema och en ny bokstav.
  • Fokus ligger på temainnehållet, men smatidigt lyfts en bokstav fram, till exempel Barn–B, Groda–G. De flesta ämnen integreras.
  • I tvåan och trean blir temana mer fördjupande.
  • Fritidspedagoger och specialpedagogen deltar i planeringen.
  • Lärarna gör allt material själva. Utmaningen är att göra omväxlande uppgifter som passar alla elever oavsett nivå.

LÄS VIDARE: Läs mer på Solens blogg.

ur Lärarförbundets Magasin