Läs senare

”Gå direkt till doktorn”

28 nov 2013

Anders Eklund, ombudsman på Lärar­förbundet, om problem i arbetsmiljön.

Hur vanligt är det att skolor och förskolor har konstruktioner som leder till dålig arbetsmiljö för personalen?

— Det är ett stort och om­fattande problem. Väldigt många lokaler byggda på 60–70- och 80-talet är felbyggda. Det leder till fukt i väggar och tak, dålig ventilation och lättflyktiga ämnen som i olika grader påverkar och skadar.

— Jag har själv varit med och stängt många skolor och förskolor som varit felbyggda.

Är detta fortfarande ett problem i skolor och förskolor?

— Ja, de här husen finns överallt. Sveriges kommuner har ett investeringsberg framför sig när det gäller att åtgärda skolor och förskolor.

Vad ska jag som anställd göra om jag misstänker att min arbets­plats gör mig sjuk?

— Prata med din chef och ditt fackliga skyddsombud. Och gå direkt till doktorn, dels för att få medicinskt stöd, dels för att dokumentera dina besvär. Dokumentationen är oerhört viktig för att fastställa eventuell rätt till ersättning.

Vad kan facket göra?

— Skyddsombudet kan begära att arbetsgivaren gör en undersökning och tar itu med problemen. Om arbetsgivarens agerande inte är tillräckligt kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljö­verket och begära ett föreläggande eller förbud. Vid fara för liv och hälsa kan skyddsombudet stoppa arbetet.

Kan jag få ersättning för besvär som jag har fått av min arbetsplats?

— Ja. Men vår erfarenhet är att det är mycket svårt att få erkänt att det finns direkta samband mellan sjuka hus och anställdas besvär.

ur Lärarförbundets Magasin