Läs senare

Ge eleverna mer makt över arbetet mot diskriminering

DebattDiskrimineringslagen måste ändras så att elevorganisationer kan vända sig till Nämnden mot diskriminering om skolan brister, skriver företrädare för projektet DiBU i ett öppet brev till regeringen.

Om debattörerna

Disa Nordling

Jurist

 

 

 

Hillevi Brandt

Jurist

 

 

 

Sara Duarte

Projektledare

Samliga i projektet Diskriminering mot Barn och Unga, DiBU, som drivs av antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering

Öppet brev till Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, och Anna Ekström, utbildningsminister:

Elever måste ha ett verktyg att ta till om skolan inte gör tillräckligt för att alla elever ska ha lika rättigheter och möjligheter. Varför är det här viktigt? Jo, för att alla elever har rätt att gå i skolan, delta i undervisningen och att slippa kränkningar

Bild: Colourbox

Enligt diskrimineringslagen måste varje skolverksamhet arbeta förebyggande mot diskriminering, och främja lika rättigheter och möjligheter bland sina elever. Det betyder att varje skola måste se till att jobba för att ingen elev ska diskrimineras i skolan idag, men också att ingen ska diskrimineras i framtiden.

Det är jätteviktigt att skolan tar den här uppgiften på allvar.

Men det är också viktigt att eleverna har ett verktyg att ta till om skolan inte lever upp till sina skyldigheter.

För vuxna i arbetslivet finns möjligheten att vända sig till sitt fackförbund om ens arbetsgivare inte levt upp till kraven som finns i lagen. Fackförbundet kan sedan vända sig till en särskild nämnd – Nämnden mot diskriminering – som kan besluta att arbetsgivaren måste göra vissa förändringar. Om arbetsgivaren inte följer nämndens beslut kan nämnden bestämma att arbetsgivaren måste betala vite. Vitet blir som ett straff för arbetsgivaren och en signal till andra arbetsplatser att detta är viktiga frågor.

Elever i skolan borde ha samma möjligheter att vända sig till Nämnden mot diskriminering. Precis som att anställda på en arbetsplats kan behöva ett sätt att visa för sin chef att de är missnöjda med hur chefen har arbetat med diskrimineringsfrågor är det jätteviktigt att elever i skolan kan säga ifrån om skolan inte gör vad som står i lagen.

Precis som för anställda på en arbetsplats är det jätteviktigt att elever i skolan kan säga ifrån om skolan inte gör vad som står i lagen.

Det är eleverna som ska skyddas mot diskriminering i skolan, och det är eleverna som blir lidande om diskriminering inte förebyggs.

Därför vill vi att Sveriges regering ska införa en regel som gör att elever genom en central organisation (till exempel en elevrådsorganisation) kan vända sig till Nämnden mot diskriminering och lägga fram ett klagomål.

I samband med en sådan lagändring bör regeringen också se till att de centrala elevrådsorganisationerna får ekonomiskt stöd från staten, så att de kan göra verklighet av den nya möjligheten och till exempel anställa personer med den kompetens som krävs för att göra framställningar hos Nämnden mot diskriminering.

Ingen elev ska behöva uppleva diskriminering i skolan!

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin