Läs senare

Gemensamt utspel om friskolor

Miljöpartiet gör gemensam sak med de borgerliga partierna i ett unikt utspel för att snabbt driva igenom förbättringar för fristående förskolor och skolor.

09 Feb 2006

I förhandlingarna om en ny skollag var rätten till fri etablering av fristående förskolor en hjärtefråga för miljöpartiet. Socialdemokraterna och vänsterpartiet är emot. Nu skickar miljöpartiet tillsammans med de fyra allianspartierna ett eget förslag till lagrådet om detta liksom om fristående gymnasieskolors rätt att erbjuda individuellt program.
   – Det kan dröja flera år innan det blir en ny skollag. Nu försöker vi få en förändring redan i år på några viktiga punkter, säger miljöpartiets Mikaela Valtersson.
   De fem partierna, som har majoritet i riksdagen, kräver dessutom att regeringen snarast lägger förslag om fristående skolors rätt att få sina bidrag prövade samt att Skolverket ska få möjlighet att utmäta böter till skolor som inte sköter sig.
   – Vår förhoppning är att vårt förslag, sedan lagrådet granskat det, kommer till riksdagen någon gång i slutet av mars och att lagändringarna träder i kraft den 1 juli, säger Mikaela Valtersson. 

Mikael Damberg (s) är liksom Mikaela Valtersson ledamot av riksdagens utbildningsutskott.  Han kallar partiernas utspel för valtaktik:
   – De måste framstå som förespråkare för valfrihet! Men svensk skola står inför ett antal utmaningar och då ligger inte ”Oj, det är så synd om de fristående skolorna!” bland de fem i toppen.
   – Vi har skolsegregationen, alla elever som inte når upp till godkänt resultat och utvecklingen av det pedagogiska ledarskapet till exempel. Och så blir det en debatt om att friskolorna måste få det lite bättre än i dag… 

Johnny Nilsson, statssekreterare hos skolministern, vill avdramatisera de fem partiernas förslag.
   – De slår in öppna dörrar. Förslaget om fristående gymnasieskolors rätt att erbjuda IV-program var vi överens om och i väntan på en ny skollag har regeringen beviljat flera dispenser.
   Detsamma gäller Skolverkets rätt att förlägga vite, menar han. Regeringen avvaktar en utredning om vilka system man ska ha för sanktioner på alla offentliga områden.
   Förslaget om att fristående skolor ska få rätt att överpröva kommunernas bidrag anser Johnny Nilsson vara mer en byråkratisk fråga. Han har svårt att se hur det ska kunna fungera i praktiken.
   – En friskola i Huskvarna till exempel har elever från 23 olika kommuner och 23 olika ersättningar. Hur ska en domstol kunna hantera det? 

Men Mikaela Valtersson ser sitt och de andra partiernas utspel som en spärr mot socialdemokraternas politik.
   – Regeringen lägger hela tiden förslag för att försämra friskolornas möjligheter. Det verkar vara deras stora fråga på skolområdet.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin