Läs senare

Genusperspektiv på naturkunskapen

05 Nov 2012

»Den onaturliga naturen« heter ett nytt kunskapsmaterial om kön, sexualitet och naturvetenskapens didaktik, som riktar sig till gymnasielärare i naturkunskap och biologi. Här finns ett 20-tal artiklar av forskare och lärare som berör olika aspekter av människans sexualitet, förutom den reproduktiva, kroppsliga sexualiteten.

Det är RFSU som med stöd av Skolverket står bakom materialet och anledningen är de nya skrivningarna i ämnesplanen för naturkunskap och biologi.

Artiklarna belyser ämnen som lärare har efterfrågat mer kunskap om. Det kan handla om hiv och könssjukdomar, samhällets och individens syn på sexualitet, genusperspektiv på naturkunskap och transfrågor. 

ur Lärarförbundets Magasin