Läs senare

Glädjande siffror inför het kongress

av Örjan Björklund
18 okt 2018
18 okt 2018
Örjan Björklund
Chefredaktör

På tisdag i nästa vecka startar Lärarförbundets kongress Rätt kurs för framtiden. Det ser ut att bli en extra spännande kongress inte minst på grund av frågan om huruvida Lärarförbundet ska bli ett professionsförbund eller ej. Det har beskrivits som en ödesfråga.

Lärarnas tidning har pejlat stämningarna i frågan bland kongressombuden och vi kan konstatera att åsikterna är delade. Vi ägnar förstås stort utrymme i detta nummer åt professionsfrågan och kongressen – men även åt ombuden. Det är de som representerar dig som är medlem på kongressen och det är de som ska avgöra vartåt förbundet ska gå i ett antal viktiga frågor.

Men vet du hur väl de olika lärarkategorierna är representerade på kongressen? Eller hur ålders­fördelningen ser ut och hur många ombud som är privatanställda? Det kan du läsa om i detta nummer.  Och en ännu tydligare bild ges i den rörliga grafiken som vi har här.

Den brant sitigande kurvan fortsätter även under 2018.

I denna tidning får du också möta Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett stort porträtt. Hur tycker hon att de fyra första åren som ordförande för Sveriges fjärde största fackförbund har gått? Vad har hon för mål för de kommande fyra åren?

Allt om vad som händer på själva kongressen kan du förstås läsa om på vår sajt där vi följer händelsutvecklingen direkt.

På tal om webben så är vi mycket stolta att kunna konstatera att den brant stigande kurva över antalet webbesök och lästa artiklar som vi sett under de senaste åren fortsätter även under 2018. Under årets nio första månader har  webbtrafiken ökat med 60 procent, jämfört med samma period förra året. Kanske kan kongressrapporteringen bidra till att öka siffrorna än mer?

Hur som helst blir det hela inte sämre av att pappersversionen av Lärarnas tidning ökar sin räckvidd bland läsarna markant, för andra mätningen i rad. I våras gick vi upp med drygt 12 procent i det som kallas Orvesto-mätningen. I veckan kom nya sifror som visar att det fortsätter uppåt, denna gång var ­ökningen drygt sex procent.

ur Lärarförbundets Magasin