Läs senare

Glädje­kalkyl vid köp av JB

22 apr 2015

När JB Education gick i konkurs i juni 2013 togs 24 av skolorna över av andra koncerner. Karl-Oskar Utbildning bildade dotterföretaget Gymnasie­skolor i Syd som köpte fyra.

Lärarnas tidning har läst bolagets tillståndsansökningar och en ekonomisk analys som revisionsbyrån Ernst & Young gjorde åt Skolinspektionen sommaren 2013. Vi har jämfört detta med det ekonomiska läget i slutet av februari 2015 (som finns i rekonstruktionsansökan till Växjö tingsrätt).

Jämförelsen visar att gymnasieskolorna i dag har 60 procent av det elevantal man räknade med i ansökan och att de vinster man budgeterade för snabbt blev till minussiffror. Förra året gick Gymnasieskolor i Syd 7,1 procent back och de två första månaderna i år var förlusten 13,1 procent.

När Ernst & Young analyserade gymnasiernas långsiktiga livskraft poängterade man att Karl-Oskar Utbildning gått med underskott sedan starten 2009 men att ägarna täckt förlusterna med egna pengar. Revisionsbolaget kunde inte bedöma om budgetar och elevprognoser var rimliga och bollade tillbaka frågan till Skol­inspektionen. Som gav tillstånd.

Borde ni ha varit hårdare?

— Målsättningen för tillståndsprövningen är att alla godkända skolor ska bedrivas långsiktigt och utan brister. Men ansökningar bygger på hypoteser och det går aldrig att nå ett 100 procent säkert system, säger Andreas Spång, chef för Skolinspektionens tillståndsenhet.

Om nya huvudmän nu vill ta över gymnasieskolorna blir det en lång uppförsbacke att få tillstånd, enligt honom.

— Vi kommer att kolla dem mer noggrant än en vanlig ­ansökan med tanke på att skolorna redan gått i konkurs en gång, säger Andreas Spång.

ur Lärarförbundets Magasin