Läs senare

Globalisering säljs in med glassigt magasin 

På mindre än en vecka var två tredjedelar av magasinet ”Det Nya Europa” ute hos lärare. Nära hälften, runt 14 000 exemplar, var beställda av lärarna själva. 

14 Feb 2007

– Jag tror det beror på den ganska stora medieuppmärksamhet vi fick i torsdags när vi presenterade materialet, säger Tommy Hellström på Svenskt Näringsliv, initiativtagare till resan som ledde fram till magasinet. 
   Lanseringen av magasinet, eller ”inspirationsmaterialet” som Tommy Hellström vill kalla det, var bred. Samma dag, den 18 januari, hade runt 15 av Svenskt Näringslivs 21 regioner en egen lansering av materialet, med lärare från resan och kända företagsledarnamn som dragplåster. Resterande regioner hade sina lanseringar inom en vecka. Presskonferensen i Linköping var den som lanserades hårdast, med närvaro av vd Michael Treschow och vice vd Signhild Arnegård Hansen. 
   Skolans bild av globaliseringen är ofta negativ, anser Tommy Hellström. Sällan eller aldrig nämns handelsutvecklingens roll för demokrati och minskad fattigdom, säger han och tar som exempel Sidas internationella skolsatsning Den globala skolan. Det var för att ändra på den bilden som Svenskt Näringsliv ville göra resan och tidningen. Idén kläckte Tommy Hellström för ett år sedan. På ett halvår organiserades besöken för 200 lärare i elva länder. 

Varför så många lärare? 
   – Ibland måste man tänka stort. Vi skulle ha kunnat göra det med bara tio lärare, men då hade vi inte fått fram samma bredd i materialet. Om vi skickade väldigt många så fick vi många fler ögon och öron, tänkte vi. 
   Är det inte också så att ni når ut mer effektivt med materialet? 
   – Jo, naturligtvis är det så. 
   Själva resan kostade 2,5 miljoner kronor, varav kostnaden för magasinet är cirka 120 000 kronor, enligt Hellström. Tidningen skrevs på plats av de 200 lärarna, som fick givna uppgifter och anvisningar om textlängder. Tommy Hellström liknar det vid ett väldigt stort grupparbete. Förutom magasinet utformade ett tiotal lärare senare också en lärarhandledning, som utgår från styrdokumenten, och ett häfte med elevuppgifter. 

Magasinet ”Det Nya Europa” har 28 sidor, påkostat papper och en ung, glad flicka på framsidan. Det andas glädje och framtidstro. På de två första uppslagen redogör Svenskt Näringsliv för sin syn på globalisering. Några avigsidor nämns kort, som transporternas påverkan på miljön, men avfärdas snabbt. Fördelarna överväger starkt. 
   I resten av tidningen presenteras de elva besökta länderna. Uppslagen följer ungefär samma mall: en presentation av ett företag, en artikel från ett skolbesök, en kulturell artikel och prisjämförelser, till exempel vad en biobiljett eller en Big Mac kostar. De besökta skolorna är påfallande ofta elitskolor. 
   Perspektivet i magasinet är svenskt: de besökta företagen är nästan uteslutande svenska, flera intervjuade är svenskar. 
   – Det är ingen egentlig tanke. De flesta kontakter vi har är svenska företag. Men det är lättare att förstå ett annat land om någon med svensk bakgrund berättar. 
   Vänsterpartiets ungdomsförbund Ung vänster har anmält Svenskt Näringsliv till riksenheten mot korruption för bestickning. Det tar Tommy Hellström med ro. Han ser anmälningen som en politisk markering. 
   – Jag har full tilltro till den svenska lärarkårens förmåga att hantera materialet. 
   Hellström utesluter inte att det blir fler resor. Kanske till Ryssland, Kina, Indien eller Brasilien. 

MARIA LANNVIK DUREGÅRD 

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin