Läs senare

Globalt initiativ uppmärksammar barns rätt till skolgång

KampanjEn världsomspännande kampanj – 100-miljonerskampanjen – sätter den här månaden fokus på alla barns rätt till utbildning. Under fredagen besökte flera svenska ministrar skolor i Stockholmsområdet.

20 okt 2017

Om kampanjen

  • Globalt sett är det 263 miljoner barn som inte går i skolan. Unga förvägras rätten till utbildning på grund av fattigdom, barnarbete, trafficking eller väpnade konflikter.
  • Särskilt utsatta är flickor och barn med funktionshinder.
  • Det är 9 gånger mer troligt att du inte går i skolan om du bor i en av världens fattigaste länder.
  • Av de barn i grundskoleålder som inte går i skolan idag kommer 4 av 10 aldrig att börja skolan.
  • Här kan du se en film på två minuter om kampanjen. 
  • Mer information finns på kampanjens hemsida.

”The 100 million campaign” handlar om att engagera unga världen över för barns rätt till frihet, säkerhet och utbildning. Bakom initiativet står nobelpristagaren Kailash Satyarthi.

När en kampanjvecka knuten till initiativet i dag inleddes i Sverige har en rad skolor runt om i landet fått besök av politiker, som pratat med eleverna om utbildning och vad som kan göras för att förbättra utsatta barns situation. Bland annat har statsråden Gustav Fridolin, Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson besökt var sin skola i Stockholmsområdet. Även lokala politiker och ett 40-tal riksdagsledamöter har under dagen varit ute på skolbesök.

I Sverige anordnas kampanjen av Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges elevråd, Sveriges elevkårer och Barnens rätt i samhället (BRIS).

Joakim Olsson, internationell sekreterare på Lärarförbundet, betonar vikten av att försvara utbildning som en absolut rättighet. Han pekar också ut bristande lärarvillkor som en stor del av problematiken.

Ofta går det att se likheter mellan situationen i Sverige och den i betydligt fattigare länder, menar han.

– Nivån kan vara olika – här i Sverige har vi inte skolklasser med 80-100 elever – men det är ändå samma sorts problematik, både vad gäller villkor och profession. Bristande resurser gör det svårt att engagera och få lärare att stanna kvar i yrket, säger Joakim Olsson.

Följ kampanjen, som pågår till och med vecka 44, i sociala medier under hashtaggarna #100million och #allabarniskola

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin