Läs senare

Goda exempel på utbildning för flyktingar sökes i Lärarnas hus

Kunskapsutbyte och att hitta goda exempel på system- och klassrumsnivå. Det är några av målen för den internationella konferens om hur flyktingbarn från Mellanöstern ska få utbildning, som pågår under två dagar i Lärarnas hus på Stora Essingen i Stockholm.

av Lenita Jällhage
21 nov 2016
21 nov 2016
Shinpu Simon Da'abe från fackföreningen NUT i Nigeria lyssnar på utbildningsminister Gustav Fridolins tal vid konferensen i Lärarnas Hus.
Shinpu Simon Da’abe från fackföreningen NUT i Nigeria lyssnar på utbildningsminister Gustav Fridolins tal vid konferensen i Lärarnas Hus. Foto: Sten Arndt

Hur ska lärare kunna erbjuda flyktingbarn en god utbildning trots att möjligheterna är så skiftande runt om i världen? Det var en av frågorna som diskuterades när den globala fackliga federationen för lärarfacken – Education International (EI) – startade sin tvådagarkonferens i Lärarnas hus i Stockholm på måndagen.

Konferensens fokus är att visa på sambandet hur utbildning kan leda till integration i ett samhälle för ett flyktingbarn.

Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin invigde konferensen och konstaterade att han ser utmaningarna både i Sverige och omvärlden, men att det inte finns något alternativ än att ta tag i utmaningen.

– Det kan göras och ska göras, sade han.

Namnet på konferensen är Providing Education to Refugee Children from Conflict Areas in the Middle East – Fast track to Equal Opportunities and Integration.
Namnet på konferensen är Providing Education to Refugee Children from Conflict Areas in the Middle East – Fast track to Equal Opportunities and Integration.

Företrädare från lärarfack, regeringar och humanitära organisationer samlades på konferensen för att fokusera på de utmaningar som finns med bland annat lärarbrist, traumatiserade barn, brister på lokaler och utrustning, skyddsbehov för barn och lärare i konfliktområden.

Ytterligare en utmaning är hur man ska nå de allra mest utsatta som flyr – flickor, barn med särskilda behov, barn som används i barnarbete med flera – så de får skolgång.

Haldis Holst, vice generalsekreterare på EI, valde under konferensen att citera den bortgångna palestinska politikern Yassir Arafat med orden:

– Du kan ta allt ifrån en människa men du kan aldrig ta ifrån dem deras utbildning.

ur Lärarförbundets Magasin