Läs senare

Goda skratt gör lärandet lättare

Högt tempo och sång ska blåsa sfi-elever i Strängnäs av stolarna.

24 apr 2015
Goda skratt gör lärandet lättare
Mingel. Johan Österås försöker omvandla svårigheten att eleverna är på olika nivå till en pedagogisk möjlighet — de som hunnit lära sig mer får hjälpa sina klasskamrater. Foto: Gustav Nyberg

Lama Nawas från Syrien sträcker ut sin hög­ra hand och formar en åtta i luften framför sig. Samtidigt gör hon en cirkel med foten och rabblar årets månader på svenska. När hon kommer till december byter hon hand och fot och rabblar tillbaka till januari.

Hon är fullt koncentrerad men när övningen är slut brister hon ut i skratt.

— Svårt!

Sfi-lärarna Liselotte Nejdstrand och Johan Österås i Strängnäs börjar alltid dagens lektioner med en stunds ­rörelse och hjärnjympa. Trots de vuxna elevernas skiftande bakgrunder och kunskaps­nivåer är det ingen som protesterar. Koordinations­övningarna är en del av de två lärarnas planering och de har tydligt förklarat varför de envisas med att göra långsamma, diagonala och korsande rörelser framför kroppen varje dag.Foto: Gustav Nyberg
— Vi gör det för att väcka båda hjärnhalvorna. Det släpper på stress och gör inlärningen lättare, särskilt när det gäller språk, säger Johan Österås.

Inte minst lockar det till skratt. Så när Johan Österås plockar fram gitarren och Liselotte Nejdstrand klickar fram texten till en låt av Tomas Ledin är stämningen på topp.

— Vad-gör-du-nu-för-tiden, läser Liselotte Nejdstrand ­melodiskt och klassen repeterar i kör.

Tempot är medvetet högt. Johan Österås säger att han gärna vill »blåsa eleverna av stolen« när de drar i gång. Både för att det gynnar språk­inlärningen och för att sfi kan vara en ventil, den stund på dagen då eleverna inte be­höver tänka på sig själva.

— Många här inne kommer direkt från Syrien eller något annat land med krig och konflikter. De kan ha det väldigt jobbigt, ha osäkra förhållanden och vara traumatiserade. Här hoppas vi att de kan få släppa lite på sin oro.

Att bedriva en meningsfull undervisning för drygt 40 elever med olika bakgrunder, både när det gäller språk och tidigare skolerfarenheter, är en utmaning. Situationen kompliceras ytterligare av att elever succesivt blir klara och lämnar gruppen, samtidigt som det tillkommer nya elever var femte vecka.

Johan Österås och Liselotte Nejdstrand har försökt dra nytta av läget bland annat genom övningar där de som kommit lite längre kan hjälpa dem som är nybörjare.Foto: Gustav Nyberg
All undervisning utgår från ett tema som byts var femte vecka. Det kan handla om livet med familj och vänner, hälsa, skola och arbete, sådant som är kopplat till vardagen. Förutom språket ger temana även en insikt i hur saker fungerar i det svenska samhället.

Liselotte Nejdstrand och Johan Österås inleder alltid dagens lektioner tillsammans. Beroende på övningar och elever delar de också upp sig efter behov. Dessutom gör de allt läromedel själva. I början tog det väldigt mycket tid men nu har de hittat formerna.

— Vi kan själva bestämma hur, vad och varför. I stället för att försöka sätta sig in i hur någon annan tänker har vi nu hela bollen. Dessutom be­höver vi inte starta om var femte vecka med samma läromedel, säger Liselotte Nejdstrand.

Att det är just låten »En del av mitt hjärta« som eleverna med viss möda tragglar sig igenom är alltså ingen slump. Fraser som »vad gör du nu för tiden« eller »det var länge sedan vi sågs« är användbara när det kommer till att småprata med grannen eller lära känna någon lite bättre.Foto: Gustav Nyberg
Efter sången är det dags för eleverna att öva just den typen av dialog genom att mingla. Och nu höjs både energin och ljudnivån ytterligare en gång när alla elever går runt i klassrummet, ställer frågor och svarar.

— Hur lever du?

— Jag bor med min familj i ett radhus.

— Inte hoos — huus, kommenterar Johan Österås. Spänn här, nästan som att du ska ge en puss.

SFI blir del av komvux

Regeringen vill förändra sfi-undervisningen:

  • Sfi ska upphöra som egen skolform och blir en del av komvux.
  • Sfi och svenska som andraspråk på grund­läggande nivå slås ihop, med utgångspunkt i kursplanen för sfi.
  • En ny kursplan för svenska som andraspråk ska tas fram. Kursen ska relatera till kurserna inom sfi och kurserna i svenska som andraspråk på gymnasiet.
  • Undervisning ska erbjudas på tider som passar eleverna.
  • Studievägarna ska fortsätta utgå från elevens förutsättningar, men samtliga ska ha den högsta kursen som slutkurs.

Sfi-övningar i Strängnäs

Mingel – Eleverna får en fras nedskriven på en remsa, exempelvis ”Jag är singel och bor i en lägenhet i Flen”. Genom att mingla runt i klassrummet och fråga varandra ”Hur lever du?” samt svara med den egna frasen och något passande som ”spännande” eller ”se där”, övar de på olika dialoger.

Hörförståelse – Lärarna visar en bild och spelar upp en dialog. Eleverna jobbar två och två och pratar om vad de hört. Dialogen spelas upp tre gånger. Efter varje gång förstår eleverna lite mer av vad som sägs.

Dialogläsning – Eleverna delas upp i två grupper med en lärare i varje grupp. En lärare läser först en fras. Eleverna i gruppen härmar. Den andra läraren svarar. Eleverna i gruppen härmar. Vissa ord och fraser upprepas flera gånger för att betona språkets melodi eller för att öva ett svårt ord.

 

Se filmen om hur sfi-lärarna i Strängnäs arbetar:

ur Lärarförbundets Magasin