Läs senare

Göran Jutengren: Vem är en bra förälder?

Genom att möta visst motstånd och samtidigt erbjudas tillfälle att uttrycka sin åsikt kan barn öva upp sin intellektuella och emotionella skärpa i sociala situationer.

14 Sep 2004

Den slutsatsen drar Göran Jutengren, som i sin avhandling undersökt konflikter i föräldrar-barn relationer.

Forskaren har bland annat jämfört hur svenska och amerikanska föräldrar till förskolebarn använder sin auktoritet. Medan de amerikanska föräldrarna oftare valde bestraffande metoder, som till exempel att skicka upp barnet på rummet eller dra in lördagsgodiset, så sa de svenska föräldrarna oftare att de skulle beordra, skälla eller tjata för att få sina barn att lyda.

Göran Jutengren konstaterar att de amerikanska föräldrarna gärna passar på att ge barnen en läxa, medan de svenska nöjer sig om de får stopp på barnens otyg. Till skillnad från mammorna så var de svenska papporna benägna att ta i med hårdhandskarna om barnen inte lydde en tillrättavisning vid en allvarligare förseelse.

I barn-förälderkonflikter är troligen enligt devisen ”lagom är bäst” att föredra, menar forskaren.

Även om det ibland är nödvändigt för föräldrar att pressa sina tonåringar att till exempel tala om vad de har för sig om kvällarna eller att uppföra sig enligt föräldrarnas förväntningar, så är det tveksamt om det lönar sig att alltid sätta hårt mot hårt.

Avhandlingen visar att tonåringars uppfattning om sina föräldrar i olika konfliktsituationer spelar en väsentlig roll för hur de fungerar i vardagens olika områden. De tonåringar som hade förtroende för sina föräldrars livserfarenhet och därför respekterade föräldrarnas uppmaningar, var också de som uppfattade minst problem med sig själva och sin omgivning.

Göran Jutengren drar slutsatsen att konflikter inte alltid behöver vara av ondo. Infekterade konflikter och konflikter som urartar är naturligtvis problematiska. Men lättare konflikter som samtidigt uttrycker respekt och som utspelas i ett tryggt sammanhang kan troligen bidra positivt till barns utveckling.

Avhandlingens titel: Dealing with intergenerational disagreements

Disputation: 17 september 2004, , psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Kontakt: Göran Jutengren, tel. 033-15 60 40(bost.), 033-35 51 37(arb.)

e-post:.g.jutengren@spray.se

ur Lärarförbundets Magasin