Läs senare

Göteborg först med sammanhållet slöjdämne

Slöjd är ett ämne enligt kursplanen och då verkar det otidsenligt att hålla fast vid två separata slöjdarter. Det anser Peter Hasselskog som utbildar blivande slöjdlärare vid Göteborgs universitet.

15 Aug 2004

Peter Hasselskog menar att dagens vanliga uppdelning i träoch metalloch textilslöjd begränsar ämnet till att handla om just dessa material.  
  – Ett stort utbud av material utesluts, som plast, betong och glas. Till exempel betong är ett verkligt innematerial om man tittar i designbutiker och på fixarprogrammen på tv. Betong är ett positivt material att jobba med i slöjden, säger Peter Hasselskog, som även är ledamot i Lärarförbundets ämnesråd för slöjd.  
I en skola där ämnesövergripande undervisning och tematiska arbetssätt förespråkas anser Peter Hasselskog att en uppdelning av slöjdämnet försvårar. Det blir till exempel två lärare i stället för en som andra lärare ska samarbeta med.

En enkät som genomfördes på förra Skolforum visade att de flesta besökarna, bland annat lärare och skolledare, var positiva till att organisera slöjd som ett sammanhållet ämne i skolan. Mest negativa var dock slöjdlärarna själva. Några farhågor var att en organisation av slöjd som ett sammanhållet ämne leder till fler gemensamma elevuppgifter på bekostnad av individualiseringen och att elevgrupperna blir större.  
  – I slöjden arbetar man processinriktat och det kräver utrymme för individuell lärarhandledning, säger Hasselskog.  
  – På ett sätt kan man förstå etablerade slöjdlärares oro över en förändring till ett sammanhållet ämne då man känner sig trygg inom en slöjdart.  
Göteborgs slöjdlärarutbildning är den enda i landet som undervisar i slöjd som sammanhållet ämne. Ett problem som de nya slöjdlärarna stöter på är att det är svårt att få tjänster där sammanhållen slöjd ingår i undervisningen. Den aktuella skolan kanske inte är organiserad på det viset och det finns sedan tidigare anställda lärare som enbart har en slöjdart.  
  – Man kan inte förändra skolans organisation över en natt men på sikt kommer vi nog att gå mot ett sammanhållet ämne. Slöjd är ett processinriktat ämne som ska utveckla personliga egenskaper och inte i första hand hantverkskunskaper eller kunskaper i tekniker och om ett fåtal material.

LÄS MER:

4Henrik har både hård och mjuk slöjd  

4Umeå tror på traditionella slöjdlärare  

BJÖRN ANDERSSON

ur Lärarförbundets Magasin