Läs senare

Göteborg får betala skadestånd för tröjförbudet

upproretGöteborgs stad får betala skadestånd för sitt förbud mot Förskoleupprorets orange tröjor.
– Det är ett milsteg, säger Andrea Meiling, ordförande för Lärarförbundet Göteborg.

av Emma Olsson
17 jan 2020
17 jan 2020
Göteborg får betala skadestånd för tröjförbudet
Göteborgs kommun betalar skadestånd för tröjförbud.

När Göteborgs stad förbjöd personalen på förskolor att bära Förskoleupprorets tröja, struntade de i att samverka med Lärarförbundet. Därför valde Lärarförbundet att anmäla kommunen till Arbetsdomstolen, en konflikt som nu gjorts upp av parterna innan den nådde hela vägen till domstol.

– Arbetsgivaren måste lyssna på facken och följa samverkansavtalen. Det här är en tydlig signal till våra medlemmar också. Vi spelar roll, säger Camilla Brown, enhetschef för avtal och juridik på Lärarförbundet.

Därför tvingas kommunen nu att betala skadestånd, och i överenskommelsen med arbetsgivaren står även att kommunen i fortsättningen ska förhandla med facket i frågor som rör personalpolitik.

Var ni säkra på att vinna?
–Säker kan man aldrig vara . Men vi tyckte att vi har ett bra, tydligt ärende, att det föreligger samverkansskyldighet i sådana frågor och arbetsgivaren hade struntat i att samverka.

Andrea Meiling är ordförande i Lärarförbundet Göteborg.

– Det här betyder mycket för framtida förhandlingar och beslut, att arbetsgivaren måste ha med oss innan man fattar beslut som är så kraftfulla. Det är ett milsteg och det kommer att gynna andra yrkesgrupper, inte bara våra medlemmar, säger hon.

Det var i maj 2018 som kommunen förbjöd förskoleanställda att bära tröjor med budskap om arbetsmiljön.

– Föräldrar reagerade, förskolechefer reagerade, och andra förskollärare reagerade (på tröjorna, reds anm), sade Michael Färdig, förhandlingschef i Göteborg, då.

Sedan dess har Justitieombudsmannen fastslagit att förbudet stred mot yttrandefriheten.

– Det är två olika saker. Det ena är yttrandefriheten, det andra samverkansstrukturen. Det här rörde våra medlemmar på deras arbetstid, och vi måste reagera. Nu är det tydligare vilka frågor som måste samverkas med Lärarförbundet, säger Andrea Mejling.

Skadeståndssumman är på 40 000 kronor.

– Man måste sätta det i relation till vad man brukar få, och enligt hur det ser ut i rättspraxis så är det ett gott resultat. Om man tittar på jättebudgeten för Göteborgs kommun, så är det klart att 40 000 inte spelar roll i sig, men det är ett högt skadestånd, säger Camilla Brown.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin