Läs senare

Granskningar som gör ditt jobb bättre

av Örjan Björklund
20 apr 2016
20 apr 2016
Örjan Björklund Chefredaktör
Örjan Björklund
Chefredaktör

När jag skriver det här återstår det några dagar till ett arrangemang som heter Fackförbundspressens dag, där det bland mycket annat ska avgöras om Lärarnas tidning vinner pris för bästa och mest innovativa sätt att använda nätets möjligheter för facklig journalistik. När du läser det här vet vi hur det har gått, gå in på vår webb och kolla!

Att vi i hård konkurrens nominerats till priset är kul och visar att vi redan i dag har en bra strategi för vårt webbarbete.

Ändå funderar vi just nu på hur vi ska utnyttja webbens möjligheter ännu bättre för att du ska kunna ha ännu mer nytta och glädje av oss. Här finns mycket att utveckla, men för oss på Lärarnas tidning kommer grunden även i fortsättningen — oavsett om vi pratar om papperstidning eller webb — att vara granskningar och egna nyheter som bidrar med nytta och ny kunskap till er, våra läsare, och lyfter lärarnas perspektiv i samhällsdebatten. Vi vill bidra till att ge er möjligheter att göra ett bättre jobb.

Den typen av journalistik hittar du förstås mycket av även i detta nummer. Missa inte vår granskning som visar att särskolan är en av landets allra farligaste arbetsplatser. Lärare som jobbar där anmäler oftare hot och våld än väktare, poliser och anställda inom kriminalvården! Här finns uppen barligen en hel del att göra när det gäller arbetsmiljö.

ur Lärarförbundets Magasin