Läs senare

Gratis förskola blir som en kolchos 

Kd-politikern och förskolläraren Ingrid Ahlman säger alltid ”förskola”, aldrig ”dagis”. Hon anser att förskolan är viktig för barnens lärande. 

10 Maj 2006

– I alla fall för de lite äldre. Men ingen som inte måste sätter nog sin ettåring i förskola hela dagen, tror hon.
   Ingrid Ahlman blev förskollärare på 70-talet. Sedan gjorde hon ett långt uppehåll då hon bodde utomlands och ett annat då hon valde att bli dagbarnvårdare.
   – Det var när jag fick egna barn. Jag ville inte lämna bort dem när de var små. Och så tycker jag fortfarande. Det skär i mig när jag hör ettåringen skrika när mamma eller pappa går i väg.
   I tre perioder har Ingrid Ahlman representerat kristdemokraterna i Södertälje kommunfullmäktige. Nu ställer hon upp för en fjärde period och hamnar förmodligen också i utbildningsnämnden. Hon delar i allt väsentligt sitt partis syn på förskolan

Kd beskylls ofta för att vilja tona ner förskolans pedagogiska betydelse. Man talar hellre om omsorg som föräldrar kan välja om de själva inte kan vara hemma med barnen.
   När den borgerliga alliansen presenterade sitt skolprogram fanns förskolan inte med. Förklaringen var kd:s uppfattning att den hör hemma i familjepolitiken, inte i skolpolitiken.
   Ingrid Ahlman darrar dock inte på den pedagogiska manschetten. Hon har sett vilken betydelse förskolans pedagogik har för barnens utveckling, inte minst i det fattiga invandrartäta område där hon själv arbetar.
   – Att dessa barn finns i förskolan har stor betydelse för deras integration, inte minst för deras språkinlärning.
   Samtidigt håller hon med sin partivän i Stockholm som i protest mot ett s-utspel tyckte att avgiftsfri förskola påminde om Sovjetunionen.
   – Förskolan är inte obligatorisk. Det är föräldrarna som ska välja. Men om den är så subventionerad att den är ”gratis” så har ingen råd att välja bort den. Och då blir det ändå som en kolchos där alla barn ska vara.
   Ingrid Ahlman är en pedagog med klara uppfattningar om barns behov. Hon tycker att övriga skolan borde ta efter en del av förskolans pedagogik. Samtidigt har hon förståelse för folkpartiets förslag att ta bort lärarutbildningens gemensamma basår för alla lärare.
   – Det finns ju mycket kritik mot att lärarnas ämneskunskaper är för dåliga i de högre årskurserna. Fast det är klart, gav basåret alla lärare en gemensam syn på barns utveckling så vore det ju bra.

 
Foto: Bertil Ericson

ULF EDLUND

ur Lärarförbundets Magasin