Läs senare

Grundskollärare vinnare i löneracet

LönerI fyra av de största yrkena bland kvinnor har lönen ökat med över 3 procent per år under perioden 2014–2017. Det är påtagligt mer än genomsnittet för hela arbetsmarknaden, som ligger på 2,3 procent per år. Det visar Medlingsinsitutets rapport Yrke, lön och kön.

av Örjan Björklund
04 okt 2018
04 okt 2018

De fyra kvinnodominerade yrkena är undersköterskor i hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende, grundskollärare, förskollärare samt grundutbildade sjuksköterskor. Totalt 300.000 kvinnor arbetar inom dessa yrken.

Till dem som fått allra mest 2014–2017 hör grundskollärare respektive grundutbildade sjuksköterskor. Här ligger löneökningarna på 4,2 respektive 5,6 procent per år. För lärarna har statliga satsningar som förstelärare och lärarlönelyftet bidragit till utvecklingen.

Antalet grundskollärare är enligt Medlingsinsitutets rapport 105.300. Av dessa är 77.400 kvinnor.

Den goda löneutvecklingen inom flera kvinnodominerade yrken bidrar till att löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar på arbetsmarknaden som helhet.

ur Lärarförbundets Magasin